leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufeld åter i Sverige i oktober 2016:

Tusentals svenskar har lärt sig bättre förstå dagens barn och unga genom
dr Gordon Neufeld. Nu är han åter i Sverige med ett nytt tema - känslor och hur de påverkar barns och ungas beteeende och utveckling.

Känslornas roll
– i lärande och beteende

(engelska rubriken: Heart Matters — The Science of Emotion)

Neufeldportrait300modSeminarieledare: Dr Gordon Neufeld
The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada

Torsdag 27 oktober 2016, heldagsseminarium,
kl. 9.00-16.30, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10,
i Gamla Stan i Stockholm

Ladda ner programmet som utskrivbar pdf-fil

Gå direkt till anmälningssidan

Om seminariedagen:
Vår medvetenhet ökar beträffande våra emotioners avgörande påverkan på beteende och utveckling hos inte minst barn och unga.

Först fick vi begrepp som emotionell intelligens och socio-emotionellt lärande men sedan har kunskapen djupnat. Idag vet vi att våra känslor har en avgörande inverkan på lek, hjärnans utveckling, disciplin, oro och ångest, mognad, beteende, uppmärksamhet, psykisk ohälsa, lärbarhet och mycket mera. Våra känslor är på många sätt "elefanten i rummet" som figurerar i varje utmaning hos våra barn och unga, vilket vi ännu inte alltid insett och tagit de fulla konsekvenserna av.

Dr Gordon Neufeld visar på denna studiedag hur dagens kunskap om känslor kokar ner till tre grundläggande lagar. Han beskriver sedan hur dessa lagar påverkar barns och ungas utveckling, i förskolan, skolan, familjen, samhället och överhuvudtaget i alla relationer till barn och unga.

Här är några av de teman som dr Neufeld kommer att beröra under studiedagen:

  • Våra emotioners olika naturliga uttryck
  • Hur våra emotioner hindras från att komma till uttryck
  • Känslor, och konsekvenser av sårade känslor
  • Känslor, och balans, självkontroll och hänsyn
  • Fem steg till emotionell hälsa och mognad
  • Hur man behandlar emotionella problem

Seminariet vänder sig till alla med ansvar för barn och unga oavsett ålder: lärare, skolpsykologer, skolsköterskor, skolkuratorer, skolledare, förskollärare, fritidspedagoger, idrottsledare, politiker och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor, samt givetvis i allra högsta grad – föräldrar.

Om dr Gordon Neufeld:
Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd författare och utvecklingspsykolog med 40 års erfarenhet av barn, unga och familjer i hem, skola och kriminalvård. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens barn- och ungdomsproblem såsom beteendeproblem, oro och ängslan, svag studiemotivation, bristande uppmärksamhet, dålig impulskontroll, ökande aggressivitet och svårbemästrad mobbning. Hans modell är en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori, neurobiologi, samt 40-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Dr Neufeld har fem egna barn och fem barnbarn.

VagataplatssmallDr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till femton språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Beställ hos exempelvis Bokus eller Adlibris. Boken säljs även på studiedagen.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Så här har deltagare från dr Gordon Neufelds tidigare seminarier tyckt:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

"Dr. Neufelds originalitet, engagemang och patos i att skapa ett nytt sammanhängande synsätt är uppfriskande."

"Utomordentligt klartänkt!"

"Dr. Neufeld har en unik förmåga att få saker att hänga ihop. Han är lättfattlig, oavsett utbildningsnivå eller kunskaper om den psykologiska litteraturen."

"Vi fick förmånen att vara i närvaron av en självständig tänkare."

neufeldkursimg0043


Anmälan till studiedagen "Känslornas roll – i lärande och beteende"
i Stockholm den 27 oktober 2016

(engelsk originaltitel "Heart Matters – the Science of Emotion")

Priset är 1995:- exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra.

Seminariet ges torsdagen den 27 oktober 2016, kl. 9.00-16.30,
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Gamla Stan i Stockholm.
Seminariet ges helt på engelska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14. Fax: 08-20 41 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –