leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Svenska Neufeld-institutets studiedag – nu i den

Över tusen svenskar har lärt sig bättre förstå dagens skolelever genom dr Gordon Neufeld. Ännu fler har sett honom på UR Kunskapskanalen. Hundratals har deltagit hans mest populära studiedagar på svenska – nu presenteras ett nytt tema i :

Att disciplinera utan disciplin
– och samtidigt utveckla mänsklig potential

(seminariet är en svensk översättning av jonas himmelstrand
dr Neufelds studiedag "Making Sense of Discipline")

Seminarieledare: Jonas Himmelstrand
Svenska Neufeld-institutet

Heldagsseminarium,
, kl. -,
,
i .

Gå direkt till anmälningssidan

Om studiedagen:
Disciplin är ett begrepp som många är ambivalenta inför och verbet "att disciplinera" uppfattas sällan positivt. Ändå är det uppenbart för alla med ansvar för barn och unga att gränser måste sättas och att hur vi beter oss mot varandra är centralt i den mänskliga samvaron, inte minst i skolan. Men vi måste förstå disciplin på djupet för att kunna skydda våra ungas utveckling till deras fulla potential.

Denna studiedag visar att disciplinerade elever har sin grund i goda relation mellan elev och ansvarig vuxen. Därför är det centralt att disciplinen inte får skada relationen. Dessutom måste disciplinen anpassas till elevens mognadsnivå. Studiedagen förklarar även varför traditionella disciplinära metoder som att skälla, skrämma och hota med konsekvenser bara fungerar kortsiktigt, och har allvarliga biverkningar för barns utveckling på längre sikt.

Jonas Himmelstrand presenterar här på svenska dr Neufelds rön om att disciplinera utan att skada relationer eller utveckling av mänsklig potential:

  • Vad kännetecknar barn som är lätta att disciplinera?
  • Varför fungerar disciplin i vissa fall, och i vissa fall inte?
  • Varför traditionell disciplin kan ha negativa biverkningar.
  • Barnets mognadsnivå avgör hur man bäst disciplinerar.
  • Hur man hanterar incidenter där disciplinen brustit.
  • Tolv riktlinjer för en disciplin som skyddar och bidrar till elevens utveckling.

Studiedagen vänder sig till alla som dagligen möter barn och unga: lärare, elevvårdspersonal, skolledare, barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och idrottsledare, samt förstås även föräldrar, och politiker och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor.

Läs en recension av dr Neufelds dvd, Making Sense of Discipline, här.

Om seminarieledaren Jonas Himmelstrand:
Jonas är en välkänd utbildare på svenska skolor och arbetsplatser sedan 35 år tillbaka. Han arrangerade dr Neufelds första Sverige-besök 2009. Framgången ledde till att Jonas grundade det Svenska Neufeld-institutet och att dr Neufeld nu besökt Sverige nio gånger. Jonas gav 2007 ut boken Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige vilken ledde till många internationella föreläsningsuppdrag bl.a. i EU-projektet Familyplatform, Förenta Nationerna och svenska, irländska, brittiska och tjeckiska parlamenten. Jonas har tre barn och bor på Åland.

Om dr Gordon Neufeld:
Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd författare och utvecklingspsykolog med 35 års erfarenhet av barn, unga och familjer i hem, skola och kriminalvård. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens ungdomsproblem såsom svag studiemotivation, bristande uppmärksamhet, dålig impulskontroll, ökande aggressivitet och svårbemästrad mobbning. Hans modell är en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori, neurobiologi, samt 40-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.

Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":Vagataplatssmall
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till femton språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Beställ hos exempelvis Bokus eller Adlibris.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas av tiotusentals deltagare runt om i världen:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av
Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade
mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

neufeldkursimg0043

Anmälan till studiedagen ""
i den

Priset är :- kr exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra. Fler än tio deltagare på samma faktura får grupprabatt.

Studiedagen ges den kl. -,
på .
Studiedagen ges helt på svenska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –