leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Svenska Neufeld-institutets studiedag – nu i den

Över tusen svenskar har lärt sig böttre förstå dagens skolelever genom dr Gordon Neufeld. Ännu fler har sett honom på UR Kunskapskanalen. Hundratals har deltagit hans mest populära studiedagar på svenska – nu presenteras ett nytt tema i :

Lärbarhetsfaktorn
– hur vi får undervisningsbara elever

(Dr Neufelds kurs "The Teachability Factor" – bearbetad till svenska.)

Seminarieledare: Jonas Himmelstrand jonas1303320
Svenska Neufeld-institutet

Heldagsseminarium,
, kl. -,
,
i .

Gå direkt till anmälningssidan

Om studiedagen:
Skolundervisning har blivit allt svårare, trots bättre utbildade lärare, förfinade läroplaner och en modernare pedagogik. Den senaste Pisa-studien visar att Sverige inte är förskonat. Den minskande lärbarheten hos dagens elever är en ännu sällan insedd orsak.

Lärbarhet beror av psykologiska faktorer som relationer, motivation, känslor och mognad. En emotionellt trygg vuxennärvaro är därför central för att öka elevernas lärbarhet.

Med bas i utvecklingspsykologi, anknytningsteori och modern neurovetenskap hjälper dr Neufelds modell oss att förstå våra elever på djupet, och skapar därmed förutsättningar för att öka deras lärbarhet.

  • Varför har så många barn svårt att lära sig idag?
  • Hjärnans fyra centrala lärprocesser.
  • Varför sårande upplevelser kan minska lärbarheten.
  • Hur kompisars inflytande kan vara ett problem.
  • Anknytningsfaktorn – en sista utväg.
  • Hur man väcker elevens lust att lära och utvecklas socialt.

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med barn och unga i skol- och gymnasieåldern: lärare, skolledare. elevvårdspersonal, fritidspedagoger, idrottslärare, samt förstås även beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor.

Om seminarieledaren Jonas Himmelstrand
Jonas är en välkänd utbildare på svenska skolor och arbetsplatser sedan 35 år tillbaka. Han arrangerade dr Neufelds första Sverige-besök 2009. Framgången ledde till att Jonas grundade det Svenska Neufeld-institutet och att dr Neufeld nu besökt Sverige nio gånger. Jonas gav 2007 ut boken Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige vilken ledde till en många internationella föreläsningsuppdrag bl.a. i EU-projektet Familyplatform, i Förenta Nationerna och svenska, irländska och brittiska parlamenten. Jonas har tre barn och bor idag på Åland.

Om dr Gordon NeufeldNeufeld200
Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd författare och utvecklingspsykolog med 35 års erfarenhet av barn, unga och familjer i hem, skola och kriminalvård. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens ungdomsproblem såsom svag studiemotivation, bristande uppmärksamhet, dålig impulskontroll, ökande aggressivitet och svårbemästrad mobbning. Hans modell är en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori, neurobiologi, samt 40-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.

VagataplatssmallDr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till femton språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Beställ hos exempelvis Bokus eller Adlibris.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas av tiotusentals deltagare runt om i världen:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

neufeldkursimg0043


Anmälan till studiedagen ""
i den

Priset är :- kr exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra. Fler än tio deltagare på samma faktura får grupprabatt.

Studiedagen ges den kl. -,
på .
Studiedagen ges helt på svenska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14. Fax: 08-20 41 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –