leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs
- OBS! Nu med både svensk text och svensk handledning

Att förstå ungdomsåren – del I
– de sju övergångsriterna

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 23 januari 2024 – Anmälan här!

Utvecklingen från barn till vuxen har aldrig varit mer utmanande än idag. ungdomsåren varar längre än någonsin, ofta längre än tonåren, men kunskapen och förståelsen av denna övergång är fortfarande bristfällig. Distanskursen Att förstå ungdomstiden (Making Sense of Adolescence) klargör den bakomliggande dynamiken. Vilken är naturens avsikt? Hur är utveckling ämnad att ske? Vad är det som ska hända?

Kursen är nu uppdaterad med nytt aktuellt material till tio videoföredrag.

Dr Neufelds distanskurs sätter ljus på denna mörka och förvirrande tid i våra ungdomars liv. Han ger oss de ord och den förståelse av ungdomsåren vi behöver för att bäst agera. Våra unga behöver mer än någonsin vuxen hjälp att ta sig över bron från barndom till vuxenvärlden.

Distanskursen Att förstå ungdomsåren består av:

 • Tio timmar videoföredrag med dr Neufeld med svensk undertext.
 • Tolv 60 minuters handledningsessioner på svenska via videokonferens.
 • Studiematerial med åhörarkopior av keynote-bilderna.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeldinstitutets virtuella Campus.
 • Rikt resursmaterial med dr Neufeld på engelska på på Campuset.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig alla med ansvar för unga som vill förstå våra tonåringar och unga vuxna: Föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare, elevvårdspersonal, ungdomsledare och andra intresserade. Kursen har även stort värde för föräldrar med yngre barn – en förberedelse för ungdomsåren och vad som kommer.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 60 minuter långt videofördrag online på valfri tid, och därefter sammanfatta sina reflektioner i ett diskussionforum på Neufelds virtuella Campus. Sedan ges handledning en gång i veckan via videokonferens under ledning av Jonas Himmelstrand. Videokonferensen sker med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone.

KURSINNEHÅLL – DE TIO SESSIONERNA:

 • Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • #1 Crossing the bridge: Adolescence in perspective
 • #2 Two paths diverge: Conformity versus individuality
 • #3 Aloneess and sadness: The necessary road to individuation
 • #4 Taking a wrong turn: When peers replace adults
 • #5 The counterwill storm: How to survive teen resistance
 • #6 NYTT Why adolescents need to feel more than ever
 • #7 Becoming tempered: The key to adolescent balance and stability
 • #8 NYTT Why adolescents need to play more than ever
 • #9 Reclaiming our youth: how to hold, or win back, their hearts
 • #10 Becoming a sexual being: Pursuing proximity in another dimension
 • Sammanfattning och avslutning

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 2245 kr inklusive moms för privatpersoner, 2250 kr exklusive moms för organisationer och företag.
Kursstart: Tisdag den 23 januari 2024 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter elva sammankomster tisdagar samma tid följande veckor. Den sista sammanfattande sessionen ges tisdag den 9 april 2024.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 23 januari 2024

• • •

UPPFÖLJNINGSKURSEN om ungdomar och sexualitet

Mer information om uppföljningskursen om ungdomar och sexualitet – Att förstå ungdomsåren del II – finns HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –