leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – nu med svensk handledning

Att förstå ungdomsåren – del II
– ungdomar och sexualitet

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 27 september 2023 – Anmälan här!
(Detta är samma kurs som tidigare hette Ungdomar & Sexualitet)

Dagens ungdomar lever i en hypersexualiserad kultur. I sexualundervisningen handlar "säkert sex" som regel om hur man undviker könssjukdomar och oönskade graviditeter. Flera tecken pekar på att många ungdomar råkar sexuellt illa ut idag på sätt som vi inte sett några generationer tillbaka.

Hur är den mänskliga sexualiteten ämnad att utvecklas? Vad är annorlunda idag från tidigare generationer? Hur påverkas hjärnan, och att fästa sig vid en annan, av sexuell kontakt? I denna kurs betraktar dr Neufeld vår sexualitet genom linserna: anknytning, mognad och sårbarhet. Han belyser varför våra ungdomar förlorar sin blygsel, varför sexuell aktivitet ökar hos unga, och varför sexuell mobbning blivit ett problem. Han utforskar även betydelsen av "säkert sex" i ett psykologiskt perspektiv och ge tips för en mer hälsosam utveckling av sexualiteten hos våra unga.

Distanskursen Ungdomar & sexualitet (Adolescence & Sexuality) innehåller:

  • Fyra timmar videoföredrag med dr Gordon Neufeld att ses på valfri tid.
  • En studiehandledning som även innehåller föredragens keynote-bilder.
  • Tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus under ett år med svenskt diskussionsforum, samt många resurser på engelska.
  • Sex 60 minuters sessioner med handledning via videokonferens med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Videoföredragen ges på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till samma målgrupp som kursens första del: föräldrar, lärare, mor- och farföräldrar, fritidspedagoger, ungdomsledare, psykoterapeuter, socialarbetare och psykologer.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Genomgången Att förstå ungdomsåren – del I.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs på samma sätt som del I. Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 60 minuter långt videofördrag online på valfri tid, och därefter sammanfatta sina reflektioner i ett diskussionforum på Neufelds virtuella Campus. Sedan ges handledning en gång i veckan via videokonferens under ledning av Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. (Appen Zoom som behövs för smartphone och läsplatta, och underlättar på dator, kan laddas ner på gratis för alla stora plattformar.)

ATT FÖRSTÅ UNGDOMSÅREN - del II
KURSINNEHÅLL – DE SEX SESSIONERNA:

  • Kursstart (inga förberedelser behövs)
  • Sexualisering av anknytning – vad naturen avsåg i sin design.
  • Sexualisering av anknytning – avvikelserna som de ser ut idag.
  • Tonåringars sexualisering och dess påverkan på deras sårbara känslor.
  • Sexualitet, mognad och moral.
  • Sammanfattning och avslutning

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1245 kr inkl. moms för privatpersoner, 1250 kr exkl. moms för organisationer och företag.
Kursstart: Onsdag den 27 november 2023 med en 60 minuters orienterande session kl. 20.00-21.00. Därefter ytterligare fem sammankomster onsdagar samma tid följande veckor. Sista sessionen är på onsdag 1 november.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 27 september 2023
 


VILL DU VETA MER?

På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.
 


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –