leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Svenska Neufeld-institutets studiedag – nu i Stockholm den 3 mars 2020

Över tusen svenskar har lärt sig bättre förstå dagens skolelever genom dr Gordon Neufeld. Ännu fler har sett honom på UR Kunskapskanalen. Hundratals har deltagit hans mest populära studiedagar på svenska – nu presenteras ett nytt tema i Stockholm:

Varför är Anna så ängslig?
– att förstå oro och ängslan hos dagens unga

(seminariet är en svensk översättning av jonas himmelstrand
dr Neufelds studiedag "Making Sense of Anxiety")

Seminarieledare: Jonas Himmelstrand
Svenska Neufeld-institutet

Heldagsseminarium,
tisdag 3 mars 2020, kl. 09.00-16.30,
Finlandshuset,
Snickarbacken 4 i Stockholm.

Gå direkt till anmälningssidan

Om studiedagen:
Vi får ständigt rapporter om att våra unga inte mår så psykiskt bra om de borde. Rapporterade symtom inkluderar oro, huvudvärk, ängslan, magont, sömnsvårigheter och ångest, och finns i tiotals procent hos våra ungdomar, inte minst flickor enligt Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Vi har sett en kontinuerlig försämring under de sista 25 åren och med tanke på omfattningen är detta en viktig fråga för alla med ansvar för barn och unga.

Den internationellt erkände kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld har studerat problemen på djupet. Vi kan inte hantera ett problem som vi inte förstår, menar dr Neufeld. Idag fokuserar vi mest med symtomen utan att förstå de bakomliggande orsakerna. Alla former av ångest beror på att hjärnans alarm-system har aktiverats. När vi inte förstår vad alarmet gäller, eller har förträngt det, upplever vi ångest i någon form. Den kan yttra sig som oro, ängslan, tvångsmässiga handlingar, fobier, perfektionism eller panikångest.

På den här studiedagen presenterar Jonas Himmelstrand dr Neufelds rön på svenska om hur vi kan förstå och hantera oro och ängslan hos våra unga:

  • Hur hjärnans alarm-system fungerar och dess relation till ångest.
  • Hur vi kan känna igen ångesten i alla dess olika manifesteringar.
  • Hur vi kan undvika att i onödan aktivera barnets alarm-system.
  • Hur dagens disciplinära metoder kan skapa ängslan hos barn.
  • Varför ängslan ökar hos dagens barn och unga.
  • Hur man framgångsrikt kan hantera ungas ängslan utan medicinering.
  • Hur vi bäst kan hjälpa ängsliga barn eller elever i vår närhet.

Den här studiedagen vänder sig till alla med ansvar för barn och unga: föräldrar, lärare, pedagoger och elevvårdspersonal. Även om fokus ligger på barn så är insikterna applicerbara på alla åldrar, även många vuxna förstår sig själva bättre under studiedagen. Elevvårdspersonal lär sig hur ängslan kan hanteras utan medicinering genom samarbete med föräldrarna. Lärare kommer att förstå hur de genom sin roll kan minska sina elevers ängslan. Föräldrar lär sig hur de kan se och hantera grundorsakerna och därmed minska på symptomen och de problem som ängslan ger.

En fullständig beskrivning av innehållet finns att läsa på engelska här.

Läs en recension av dr Neufelds dvd, Making Sense of Anxiety, här.

Om seminarieledaren Jonas Himmelstrand:
Jonas är en välkänd utbildare på svenska skolor och arbetsplatser sedan 35 år tillbaka. Han arrangerade dr Neufelds första Sverige-besök 2009. Framgången ledde till att Jonas grundade det Svenska Neufeld-institutet och att dr Neufeld nu besökt Sverige tio gånger. Jonas gav 2007 ut boken Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige vilken ledde till många internationella föreläsningsuppdrag bl.a. i EU-projektet Familyplatform, Förenta Nationerna och svenska, irländska, brittiska och tjeckiska parlamenten. Jonas har tre barn och bor på Åland.

Om dr Gordon Neufeld:
Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens ungdomsproblem såsom svag studiemotivation, bristande uppmärksamhet, dålig impulskontroll, motvilja, oro och ängslan, ökad aggressivitet och svårbemästrad mobbning samt hur dessa hanteras. Hans modell är en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori och neurobiologi, samt 35-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola samt kriminalvård. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med en utvecklingspsykologisk utgångspunkt. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":Vagataplatssmall
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till 25 språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Den svenska översättningen är för närvarande slut på förlaget men finns att låna på många bibliotek.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas av tiotusentals deltagare runt om i världen:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av
Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade
mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

neufeldkursimg0043

Anmälan till studiedagen "Varför är Anna så ängslig?"
i Stockholm den 3 mars 2020

Priset är 1695:- kr exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra. Fler än tio deltagare på samma faktura får grupprabatt.

Studiedagen ges tisdag den 3 mars 2020 kl. 09.00-16.30,
på Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.
Studiedagen ges helt på svenska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –