leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds mycket uppskattade distanskurs
OBS! nu med textning, studiematerial och handledning – allt på svenska

Känslornas roll – i lärande och beteende

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 22 oktober 2024 - anmälan här!

Dr Neufelds distanskurs Känslornas roll i lärande och beteende ( The Science of Emotion ) är sannolikt ett av de snabbaste sätten att få inblick i hur den nya kunskapen om vår hjärna och dess emotioner påverkar lärande och beteende hos våra barn och unga, men även för oss vuxna. Denna distanskurs ger hela den bakomliggande kunskapen till den spirande nya förståelse av våra barn och ungas mognad som växer fram idag. Nu ges första gången denna kurs med svensk text, svenskt studiematerial och, som tidigare, svensk handledning.

Distansutbildningen Känslornas roll består av:

 • 6,5 timmar videoföredrag med med dr Neufeld med svensk text.
 • Åtta ca 60 minuters handledningssessioner på svenska via videokonferens.
 • Studiematerial med åhörarkopior av keynote-bilder med svensk text.
 • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och mycket extra material.
 • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

MÅLGRUPP

Distanskursen vänder sig till alla med ansvar för barn och unga oavsett åldrar: lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolledare, förskollärare, fritidspedagoger, idrottsledare, politiker och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor, samt givetvis i allra högsta grad – föräldrar och vårdnadshavare. Känslornas roll är också ett förkunskapskrav för flera andra Neufeld-kurser.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Varje vecka ser deltagarna på egen hand ett svensktextat 60 minuters videoföredrag med dr Neufeld (förutom sista föredraget som är 90 minuter) och skriver därefter frågor och reflektioner i diskussionsforumet på Neufelds virtuella Campus Sverige. Innehållet diskuteras sedan med svensk handledning av Jonas Himmelstrand via videokonferens en gång i veckan. Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone.

OBS! Alla handledningssessioner spelas in i syfte att kunna ses senare av de deltagare som av någon anledning inte kan delta i en handledningssession.

KURSINNEHÅLL – DE SEX SESSIONERNA:

Den första handledningssessionen är orienterande. De följande sex sessionerna följer dr Neufelds föredrag och den sista är en sammanfattning.

 • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Våra emotioners olika naturliga uttryck.
 • Session 2: Hur våra emotioner hindras från att komma till uttryck.
 • Session 3: Känslor, och konsekvenser av sårade känslor.
 • Session 4: Hur känslor förhåller sig till balans, självkontroll och hänsyn.
 • Session 5: Fem steg till emotionell hälsa och mognad.
 • Session 6: Hur man behandlar emotionella problem.
 • Session 7: Sammanfattning.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

En utförlig presentation av distanskursens innehåll finns här (ännu på engelska).

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 22 oktober 2024.

Kostnad: 1695 kr inklusive moms för privatpersoner. 1700 kr exklusive moms för skolor, organisationer och företag.
Kursstart: Tisdag 22 oktober 2024 kl. 20.30-21.30 och därefter ytterligare sju handledningssessioner i huvudsak tisdagar kl. 19.00-20.00 varje vecka med den sista sessionen tisdag den 10 december 2024.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Varmt välkommen till distanskursen Känslornas roll – i lärande och beteende

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –