leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds uppskattade studiedag
- nu som fördjupande distanskurs med svensk handledning

Känslornas roll – i lärande och beteende
– distanskurs

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 24 januari 2023 - anmälan här!

Den uppskattade studiedagen Känslornas roll i lärande och beteende ( The Science of Emotion ) finns nu också som en fördjupad distanskurs med dr Neufeld som föreläsare via sex videoföredrag på nätet på engelska, samt åtta en-timmes handledningssessioner på svenska. Den regelbundna handledningen gör att distanskursen erbjuder en djupare föreståelse av ämnet.

Distansutbildningen Känslornas roll består av:

 • 6,5 timmar videoföredrag med med dr Neufeld på engelska.
 • Åtta 60 minuters handledningsessioner på svenska via videokonferens.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor.
 • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och mycket extra material.
 • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

MÅLGRUPP

Studiedagen vänder sig till alla med ansvar för barn och unga oavsett åldrar: lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolledare, förskollärare, fritidspedagoger, idrottsledare, politiker och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor, samt givetvis i allra högsta grad – föräldrar och vårdnadshavare. Känslornas roll är också ett förkunskapskrav för flera andra Neufeld-kurser.

KURSENS INNEHÅLL

Läs mer utförligt om distanskursens innehåll här.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Varje vecka ser deltagarna på egen hand ett 60 minuters videoföredrag med dr Neufeld (förutom sista föredraget som är 90 minuter) och skriver därefter frågor och reflektioner i diskussionforumet på Neufelds virtuella Campus Sverige. Innehållet diskuteras sedan på svenska på en videokonferens en gång i veckan – under ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. (Appen Zoom som behövs för smartphone och läsplatta, och underlättar på dator, kan laddas ner på gratis för alla stora plattformar.)

Den första handledningssessionen är orienterande. De följande sex sessionerna följer dr Neufelds föredrag och den sista är en sammanfattning.

 • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Våra emotioners olika naturliga uttryck.
 • Session 2: Hur våra emotioner hindras från att komma till uttryck.
 • Session 3: Känslor, och konsekvenser av sårade känslor.
 • Session 4: Hur känslor förhåller sig till balans, självkontroll och hänsyn.
 • Session 5: Fem steg till emotionell hälsa och mognad.
 • Session 6: Hur man behandlar emotionella problem.
 • Session 7: Sammanfattning.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 24 januari 2023.

Kostnad: 1695 kr inklusive moms för privatpersoner. 1700 kr exklusive moms för skolor, organisationer och företag.
Kursstart: Måndag 24 januari 2023 kl. 19.00-20.00 och därefter ytterligare sju handledningssessioner tisdagar kl. 19.00-20.00 varje vecka med den sista sessionen tisdag den 14 mars 2023.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Varmt välkommen till distanskursen Känslornas roll – i lärande och beteende

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –