leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds fördjupningskurs på distans

Intensive III – Att knyta an

NYTT KURSTILLFÄLLE start den 3 maj 2023 – Anmälan här!

Intensive III – Att knyta an med den engelska titeln "Intensive III – Becoming attached" utvecklar förståelsen av de sex rötterna i plantanalogin och har ett större fokus på vuxenutveckling än de tidigare kurserna. Kursen är också en odyssé genom dr Neufelds arbete med att sammanfoga de teoretiska puzzelbitar som till slut kom samman som plantanalogin – anknytningens rötter. Kursen ger inte bara en teoretisk fördjupning utan ger även en mer personlig integrering av materialet ur såväl individuella och kulturella som sociala aspekter.

Distansutbildningen Intensive III - Att knyta an består av:

 • Tillgång till 15 timmar videomaterial med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • 17 en-timmes handledningsessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor.
 • Ett års tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus och dess resurser.

MÅLGRUPP & FÖRKUNSKAPSKRAV

Utbildningen behandlar det mest fundamentala mänskliga fenomenet, anknytning, och är universell i sin tillämpning och har uppskattas av deltagare runt om i världen från de mest skilda yrken, kulturer och trosuppfattningar. Kursens förkunskapskrav är genomgången Intensive One och Intensive II.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds videoföredrag, studiehandledningen och studiematerialet. Dessutom ingår 17 veckovisa videokonferenser för diskussion på svenska av kursmaterialet. Videokonferenserna genomförs på plattformen Zoom som kan nås på dator, läsplatta eller smartphone.

KURSINNEHÅLL:

 • Session 0: Introduktion (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Overview of the Intensive
 • Session 2: Attaching via the Senses
 • Session 3: Attaching via Sameness
 • Session 4: Attaching via Identification
 • Session 5: Attaching via Belonging & Loyalty
 • Session 6: Attaching via Significance
 • Session 7: Influencing the Verdict
 • Session 8: Significance and Self Esteem
 • Session 9: Conscience and Attachment
 • Session 10: Attaching via the Heart
 • Session 11: Attaching via Self-Disclosure
 • Session 12: Impediments of Intimacy in Adulthood
 • Session 13: Growth via Self-Disclosure
 • Session 14: Attachment and Depression
 • Session 15: Finding Release
 • Session 16: Sammanfattning, frågor och reflektion

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

På Neufeld-institutets engelska hemsida finns innehållet beskrivet i detalj, läs mer HÄR.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Nästa kurstillfälle startar onsdag den 3 maj 2023 kl. 19.00-20.00 med handleding i varje vecka onsdagar samma tid med sista sessionen den 23 augusti 2023. Mer information skickas ut till alla som genomgått Intensive One och Intensive II.

KOSTNAD

För privatpersoner 5545 kr inklusive moms, för företag och organisationer 5550 kr exklusive moms.

ANMÄLAN

Nästa kurstillfälle börjar den 23 februari 2022 – Anmälan här!

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –