leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Svenska Neufeld-institutets studiedag – nu som webinar den

Över tusen svenskar har lärt sig bättre förstå dagens skolelever genom dr Gordon Neufeld. Ännu fler har sett honom på UR Skola. Hundratals har deltagit hans mest populära studiedagar på svenska – nu presenteras ett nytt tema som webinar:

Att förstå motvilja hos barn och unga
– den goda instinkten som kan slå fel

(webinaret är en svensk översättning av jonas himmelstrand
dr Neufelds studiedag "Making Sense of Counterwill")

Seminarieledare: Jonas Himmelstrand
Svenska Neufeld-institutet

Webinar under två förmiddagar,
lördag och söndag den 21-22 september 2019,
kl. 10.00-13.00 bägge dagarna.

Gå direkt till anmälningssidan

Om webinaret:
Motvilja är tveklöst det mest missförstådda och feltolkade fenomenet i vuxen-barn relationer. Det är ett förvirrande dilemma, att det vi mest behöver hos ett barn – att de följer oss – är det som blir svårast att realisera. I skolmiljö kan elevers motvilja utgöra en rejäl bromskloss mot såväl lärande som mognad.

Motvilja är sällan avsiktlig, utan snarare en instinktiv mänsklig reaktion mot att bli kontrollerad. Motståndet kan ta sig många uttryck som oppostion, negativitet, lathet, bristande respekt och motivation, och till och med osociala beteenden och handlingar. Motvilja är så vanligt förekommande att vi skapat benämningar som trotsålder och tonårstrots. När motviljan är särskilt stark och ihållande kan det leda till diagnosen trotssyndrom (Oppositional Defiant Disorder). Men den underliggande orsaken till motvilja är enkel - en instinktiv defensiv reaktion mot ett upplevt tvång. Om vi inte förstår motviljans dynamik förvärrar våra motåtgärder ofta problemen.

Jonas Himmelstrand presenterar här dr Neufelds rön på svenska om att hantera och övervinna motvilja utan att skada relationer eller mänsklig potential:

  • Varför barn och unga är motvilliga och vad det beror på.
  • Hur motvilja är en instinkt med ett positivt evolutionärt syfte.
  • Hur motvilja skyddar och tjänar trygga anknytningar.
  • Hur motvilja även kan skydda utvecklingen av mänsklig potential.
  • Hur man förhindrar att motvilja skadar relationen barn-vuxen.
  • Hur man hanterar och övervinner motvilja hos barn och unga.
  • Hur man kan hjälpa unga att växa ur sin motvilja.

Studiedagen vänder sig främst till de som dagligen möter barn och unga: lärare, förskollärare, elevvårdspersonal, skolledare, barnskötare, fritidspedagoger och idrottsledare, samt förstås även föräldrar, och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor. Men innehållet är allmängiltigt för alla åldrar och sammanhang.

Läs en recension av dr Neufelds dvd, Making Sense of Counterwill, här.

Om seminarieledaren Jonas Himmelstrand:
Jonas är en välkänd utbildare på svenska skolor och arbetsplatser sedan 35 år tillbaka. Han arrangerade dr Neufelds första Sverige-besök 2009. Framgången ledde till att Jonas grundade det Svenska Neufeld-institutet och att dr Neufeld nu besökt Sverige nio gånger. Jonas gav 2007 ut boken Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige vilken ledde till många internationella föreläsningsuppdrag bl.a. i EU-projektet Familyplatform, Förenta Nationerna och svenska, irländska, brittiska och tjeckiska parlamenten. Jonas har tre barn och bor på Åland.

Om dr Gordon Neufeld:
Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens ungdomsproblem såsom svag studiemotivation, bristande uppmärksamhet, dålig impulskontroll, motvilja, ökande aggressivitet och svårbemästrad mobbning samt hur dessa hanteras. Hans modell är en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori, neurobiologi, samt 35-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola samt kriminalvård. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med en utvecklingspsykologisk utgångspunkt. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":Vagataplatssmall
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till 25 språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Den svenska översättningen är för närvarande slut på förlaget men finns att låna på många bibliotek.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas av tiotusentals deltagare runt om i världen:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av
Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade
mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

neufeldkursimg0043

Anmälan till webinaret ""
den 21-22 september 2019, två förmiddagar lördag och söndag

Priset är :- kr exkl. moms per deltagare.
Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra.
Fler än tio deltagare på samma faktura får grupprabatt.

Webinaret ges via videokonferens på Adobe Connect som två förmiddagar
kl. 10.00-13.00, lördag och söndag den 21-22 september.
Du kan delta via en dator med webbläsare, eller med en "padda" eller smartphone med gratisappen Adobe Connect.
Webinaret ges helt på svenska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –