leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Nytt kurstillfälle för dr Gordon Neufelds fördjupningskurs på distans om lek, anknytning och emotioner

The Play Intensive

kurserna Play & Attachment och Play & Emotion som en Intensive-kurs

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start den 6 november 2024 – Anmälan här!

Dr Neufeld berättar utifrån sin 40-åriga erfarenhet: “Om någon skulle fråga mig efter de mest fundamentala drivkrafterna i utveckling av mänsklig potential, så skulle jag utan tvekan svara: relationer, emotioner och lek. Ändå är dessa de mest osynliggjorda och missförstådda av alla mänskliga drivkrafter.”

The Play Intensive består av två distanskurser, Play & Attachment (6 timmar) och Play & Emotion (8 timmar). Det är i dynamiken mellan dem som nyckeln finns till hur mänsklig potential utvecklas hos såväl vuxna som barn och unga.

Play & Emotion behandlar vikten av att skapa “lekplatser” för grundemotionerna frustration, alarm, intensifierat sökande, liksom för alfa-instinkterna. Kursen ger exempel på lek med masker, ord, roller, monster, leksaker, musik, och röster, samt lek med separation och död. Kursen behandlar lek och emotioner i terapi, konst, lärande, kreativitet, humor (inklusive svart humor), drama och vardagsliv. Skillnaderna mellan framåtskridande lek, uttryckande lek och social lek klargörs. Förhoppningsvis upptäcker vi vuxna hur vi kan ge näring till lekfullhet och skapa utrymme för en dans mellan och lek och emotioner.

Distansutbildningen The Play Intensive består av:

 • Tillgång till 14 timmar videoföredrag med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • 16 en-timmes handledningssessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med föredragens keynote-bilder.
 • Tillgång till Neufeld Virtual Campus och dess resurser under ett år.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Intensive II - Separationskomplexet
Känslornas roll (The Science of Emotion)
Play 101 – Lekens roll för mognad

(Har man inte gått kursen Play 101 så finns kursen The Play Triology där samtliga tre kurser ingår: Play 101, Play & Attachment och Play & Emotion, mer info HÄR.)

MÅLGRUPP

The Play Intensive vänder sig till alla som vill fördjupa sig i de avgörande begreppen gällande mänsklig utveckling: Anknytning, lek och emotioner. Kursen är ett centralt komplement till alla tidigare Neufeld-kurser och kommer att ge alla intresserade många aha-upplevelser och fördjupad förståelse av tidigare distanskurser, studiedagar och föredrag.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds videoföredrag. Dessutom ingår 16 veckovisa videokonferenser via Zoom för diskussion på svenska av kursmaterialet. För att delta i videokonferensen behövs dator, internetuppkoppling, webbläsare, webbkamera och headset, eller en smartphone eller läsplatta.

KURSINNEHÅLL:

Play & Attachment

 • Session 1: How ATTACHMENT serves play
 • Session 2: How PLAY serves attachment
 • Session 3: Play and the SIX WAYS of attaching
 • Session 4: Play and the HIERARCHICAL attachment instincts:
  alpha and dependence
 • Session 5: Play and the PROTECTIVE attachment instincts:
  counterwill and shyness
 • Session 6: Creating a CULTURE of attachment-serving play

Play & Emotion

 • Session 7: How play serves emotion: an OVERVIEW
 • Session 8: Where play serves emotion: the PLAYGROUNDS
 • Session 9: How play serves FRUSTRATION & PROBLEM SOLVING
 • Session 10: How play serves the ALARM system
 • Session 11: How play serves SEEKING and IDENTITY formation
 • Session 12: How play serves RESILIENCE and ADAPTATION
 • Session 13: How play helps to FACE SEPARATION
 • Session 14: How play serves SELF-REALIZATION

Handledningssessionerna leds av Jonas Himmelstrand vid Svenska Neufeld-institutet.

På Neufeld-institutets engelska hemsida finns innehållet beskrivet i detalj, läs mer HÄR (Play & Attachment) och HÄR (Play & Emotion). Dessa bägge kurser utgör tillsammans The Play Intensive.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Nästa kurstillfälle börjar onsdag den 6 november 2024 kl. 19.00-20.00 via Zoom, med handledning varje vecka onsdagar samma tid med sista sessionen onsdag den 26 februari 2025 (förutom ett enstaka uppehåll onsdag 16/10). Helguppehåll 19 december-7 januari. Mer information skickas till alla som genomgått Intensive II, Känslornas roll (The Science of Emotion), och Play 101 – Lekens roll för mänsklig potential.

KOSTNAD

För privatpersoner 4795 kr inklusive moms, för företag och organisationer 4800 kr exklusive moms.

ANMÄLAN HÄR! – Nästa kurstillfälle börjar den 6 november 2024.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –