leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Svenska Neufeld-institutets studiedag – nu i Uppsala den 12 april 2019

Över tusen svenskar har lärt sig bättre förstå dagens skolelever genom dr Gordon Neufeld. Ännu fler har sett honom på UR Kunskapskanalen. Hundratals har deltagit hans mest populära studiedagar på svenska – nu presenteras ett nytt tema i Uppsala:

Hur ger vi våra unga resiliens?
– hur vi långsiktigt kan hjälpa dagens stressade elever

(seminariet är en svensk översättning av jonas himmelstrand
dr Neufelds studiedag "Making Sense of Resilience")

Seminarieledare: Jonas Himmelstrand
Svenska Neufeld-institutet

Heldagsseminarium,
fredag 12 april 2019, kl. 09.00-16.30,
plats som meddelas inom kort,
i Uppsala.

Gå direkt till anmälningssidan

Om studiedagen:
Stress, oro, ångest och psykisk ohälsa hos dagens barn och unga är några vuxenvärldens största utmaningar att hantera idag. Även hos vuxna är ångest och psykosociala problem den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och svenska sjukskrivningar har höga tal.

Men varför kommer vissa igen efter stress och motgångar utan större svårigheter, medan andra får långvariga emotionella problem och ibland svårt att hantera livet? Med dagens synsätt tror vi ofta att det handlar vad som hänt oss – vid en viss stressnivå dukar alla under. Men detta resonemang håller inte, undantagen är alldeles för många. Kan det finnas ett annat synsätt?

Resiliens – i meningen motståndskraft mot stress och motgångar – handlar om begrepp som stress, neurologisk plasticitet, psykisk hälsa, återhämtning, helande, anpassning, och emotionella försvar. Vi kan odla resiliens hos våra barn och unga och även hos vuxna. Det är inte stressen som är fienden, utan vår oförmåga att hantera stressen, alltså bristen på resiliens.

Förståelsen av resiliens har vuxit fram ur hjärnforskningen och kunskapen om emotionernas starka påverkan på lärande, beteende och mognad. Hur vi hanterar våra emotioner förklarar varför vissa personer hanterar stress och motgångar bättre än andra. Kunskapen om resiliens lär oss att emotionell hälsa inte handlar så mycket om vad som händer oss utifrån, utan snarare om vad som inte händer oss inombords.

Kunskapen om resiliens är universellt applicerbar. Vi kommer alla att möta motgångar, ingen är immun. Att kunna hantera stress och motgångar är fundamentalt för oss alla, och inte minst för våra barn och unga.

Jonas Himmelstrand presenterar på denna studiedag på svenska dr Neufelds rön om resiliens:

  • Vad är resiliens – motståndskraft mot stress och motgångar?
  • Stressens verkliga natur och begränsningarna i dagens synsätt
  • Varför att bli förhärdad inte är detsamma som resiliens
  • Resiliens – ett uppdrag för våra emotioner
  • Hur trygga nära relationer bidrar till resiliens
  • Hur den äkta leken skapar en arena för utveckla resiliens

Studiedagen är relevant för många olika yrkesroller: lärare, psykologer, fritidspedagoger, föräldrar, elevvårdspersonal, personliga assistenter och givetvis för beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor. Även om studiedagens fokus är på barn och unga så gäller innehållet alla åldrar.

Om seminarieledaren Jonas Himmelstrand:
Jonas är en välkänd utbildare på svenska skolor och arbetsplatser sedan 35 år tillbaka. Han arrangerade dr Neufelds första Sverige-besök 2009. Framgången ledde till att Jonas grundade det Svenska Neufeld-institutet och att dr Neufeld nu besökt Sverige nio gånger. Jonas gav 2007 ut boken Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige vilken ledde till många internationella föreläsningsuppdrag bl.a. i EU-projektet Familyplatform, Förenta Nationerna och svenska, irländska, brittiska och tjeckiska parlamenten. Jonas har tre barn och bor på Åland.

Om dr Gordon Neufeld:
Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens ungdomsproblem såsom svag studiemotivation, bristande uppmärksamhet, dålig impulskontroll, ökande aggressivitet och svårbemästrad mobbning samt hur dessa hanteras. Hans modell är en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori, neurobiologi, samt 35-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola samt kriminalvård. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med en utvecklingspsykologisk utgångspunkt. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":Vagataplatssmall
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till 25 språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Den svenska översättningen är för närvarande slut på förlaget men finns att låna på många bibliotek.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas av tiotusentals deltagare runt om i världen:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av
Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade
mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

neufeldkursimg0043

Anmälan till studiedagen "Hur ger vi våra unga resiliens?"
i Uppsala den 12 april 2019

Priset är 1695:- kr exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra. Fler än tio deltagare på samma faktura får grupprabatt.

Studiedagen ges fredag den 12 april 2019 kl. 09.00-16.30,
på plats som meddelas inom kort i Uppsala.
Studiedagen ges helt på svenska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –