leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds fördjupningskurs på distans

Advanced Intensive – Making Sense of Therapy

FÖRKUNSKAPSKRAV – tidigare genomgångna Neufeld-distanskurser:

• Intensive II – Separationskomplexet
• Känslornas roll – The Science of Emotion
• The Play Triology – Play 101, Play & Attachment och Play & Emotion

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start den 5 juni 2024 – Anmälan här!

Det har aldrig funnits fler psykoterapeutiska skolbildningar runt om i världen, men få av dem är direkt inspirerade av det anknytningsbaserade utvecklingsorienterade synsättet. Dessutom är dagens psykoterapeutiska praktik ofta skild från vetenskapen om relationer, vetenskapen om emotioner, och mänsklig utveckling och potential. Dr Neufeld har skapat denna kurs i ett försök att fylla dessa brister hos flera av dagens skolbildningar.

Dr Neufeld delger på kursen även sina erfarenheter och insikter från sin egen psykoterapeutiska praktik under mer än 35 år, det ger exempel som hela tiden illustrerar kursernas teoretiska innehåll.

Distansutbildningen Advanced Intensive – Making Sense of Therapy består av:

 • Tillgång till 15 timmar nytt videomaterial med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • 17 en-timmes handledningssessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor.
 • Ett års tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus och dess resurser.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig inte bara till terapeuter utan till alla som bättre vill behärska den mänskliga helandeprocessen, som vill hjälpa de som fastnat i utvecklingen, som är nyfikna på den terapeutiska processen, samt de som vill få in det anknytningsbaserade utvecklingsorienterade synsättet i sin terapeutiska praktik. Även om fokus är på terapi så vänder sig kursen inte bara till terapeuter utan till alla som vill förstå terapi, inklusive fenomenet healing, transformation, återhämtning och resiliens.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds videoföredrag, studiehandledningen och diskussionsforumen. Dessutom ingår 17 veckovisa videokonferenser för diskussion av kursmaterialet på svenska. För att delta i videokonferensen behövs dator, internetuppkoppling, webbläsare, webbkamera och headset, eller en smartphone eller iPad. Videokonferenserna ges på Zoom.

KURSINNEHÅLL:

 • Session 1: Finding ourselves on a typical treatment map
 • Session 2: Helping emotion do its work
 • Session 3: Trusting in tears to transform
 • Session 4: Harnessing the natural power of play
 • Session 5: Treating relationship through relationship
 • Session 6: Using words as an instrument of change
 • Session 7: Navigating the dark side of the talking cure
 • Session 8: Treating adults through expressive play
 • Session 9: Treating children through play in natural settings
 • Session 10: Treating children through their parents
 • Session 11: Treating adults through their children
 • Session 12: Special challenges in treating adolescents
 • Session 13: Making sense of marriage
 • Session 14: Helping couples to love and hold on to each other
 • Session 15: Concluding reflections

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

På Neufeld-institutets engelska hemsida finns innehållet beskrivet i detalj, läs mer HÄR.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE – 5 juni 2024 – ANMÄLAN HÄR!

Kursen börjar med en handledningssession onsdag den 5 juni 2024 kl. 19.00-20.0. Därefter en handledningssession varje vecka på onsdagar samma tid, med sista sessionen den 25 september 2024. Mer information skickas ut till alla som genomgått kurserna i förkunskapskraven.

KOSTNAD

För privatpersoner 5545 kr inklusive moms, för företag och organisationer 5550 kr exklusive moms.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –