leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – nu med svensk handledning

Att förstå ungdomsåren – distanskurs

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 20 april 2020 – Anmälan här!

Utvecklingen från barn till vuxen har aldrig varit mer utmanande än idag. Ungdomsåren varar längre än någonsin men kunskapen och förståelsen av denna transformation är fortfarande bristfällig. Distanskursen Att förstå ungdomsåren (Making Sense of Adolescence) klargör den bakomliggande dynamiken. Vilken är naturens avsikt? Hur är utveckling ämnad att ske? Vad är det som ska hända?

Dr Neufelds distanskurs sätter ljus på denna mörka och förvirrande tid för våra unga. Han ger oss ögonen att förstå ungdomsåren och därmed veta hur vi bäst agerar. Våra unga behöver mer än någonsin vuxen hjälp att ta sig över bron till vuxenvärlden.

Distanskursen Att förstå ungdomsåren består av:

 • Åtta timmar videoföredrag med dr Neufeld.
 • Studiematerial med handouts av keynote-bilderna.
 • Tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus under ett år med svenskt diskussionsforum.
 • Tillgång till annat resursmaterial och inspelningar med dr Neufeld på engelska på Campuset.
 • Tio 60 minuters sessioner med handledning via videokonferens med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Videomaterialet är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig alla med ansvar för unga som vill förstå ungdomstiden: Föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare, elevvårdspersonal, ungdomsledare och alla andra med ansvar för unga.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 60 minuter långt videofördrag online på valfri tid, och därefter sammanfatta sina reflektioner i ett diskussionforum på Neufelds virtuella Campus. Sedan ges handledning en gång i veckan via videokonferens under ledning av Jonas Himmelstrand.
Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. (Appen Zoom som behövs för smartphone och läsplatta, och underlättar på dator, kan laddas ner på gratis för alla stora plattformar.)

KURSINNEHÅLL – DE TIO SESSIONERNA:

 • Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • Crossing the bridge: Adolescence in perspective
 • Two paths diverge: Conformity versus individuality
 • Aloneess and sadness: The necessary road to individuation
 • Taking a wrong turn: When peers replace adults
 • The counterwill storm: How to survive teen resistance
 • Becoming tempered: The key to adolescent balance and stability
 • Becoming a sexual being: The pursuit of proximity in another dimension
 • Sammanfattning

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1695 kr inkl. moms för privatpersoner, 1700 kr exkl. moms för organisationer och företag.
Kursstart: Måndag den 20 april 2020 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter åtta sammankomster måndagar samma tid följande veckor. Den sista avslutande sessionen ges onsdag den 17 juni.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 20 april 2020

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –