leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

neufeldsverigeevenemang3

studiedagimg1016smallSvenska Neufeld-institutets studiedagar

Här är några av de föredrag och studiedagar som erbjuds på svenska av Svenska Neufeld-institutet, såväl internt som externt. Svensk föredragshållare är Jonas Himmelstrand, medlem i The Neufeld Institute Faculty. Se aktuella externa studiedagar i kolumnen till höger.

Lärbarhetsfaktorn – en studiedag för skolan
Dr Neufelds studiedag The Teachability Factor är uppskattad av lärare och skolfolk över hela världen. Nu finns den på svenska som Lärbarhetsfakorn och svarar på en hittills närmast obesvarad fråga inom skolforskningen, hur får vi lärbara elever? Vad i elevens psykologi gör dem mottagliga för undervisning? Läs mer …

Att förstå förskolebarn – en studiedag för förskolan
Denna studiedag handlar specifikt om förskolebarn 3-6 år och deras särskilda utvecklingsmässiga förutsättningar. Studiedagen är en svensk bearbetning av dr Neufelds dvd-kurs Making Sense of Preschoolers. Kursen kan även ges som distansutbildning via videokonferens. Läs mer …

Varför mobbar Pelle? – en studiedag för skolan
Mobbning plågar i skolor över hela världen, ändå saknas som regel kunskapen om dess djupare orsaker. Denna svenska bearbetning av dr Neufelds studiedag Bullies – their making and unmaking visar på de utvecklingsmässiga orsakerna bakom mobbning, och anvisar därmed helt nya strategier mot mobbning. Läs mer…

Att förstå och hantera aggressivitet – en studiedag för skolan
Aggressivitet är en av mänsklighetens allra största utmaningar såväl i stort som smätt. Dr Neufeld har presenterat en ny förståelse på temat Making Sense of Aggression. Nu finns temat som en svensk studiedag. Den kastar ett nytt ljus över barns och ungas aggressivitet, och visar oss nya förhållningssätt. Läs mer…

Kontakta oss gärna om en studiedag på en annan ort, eller en intern studiedag på din skola.

4 maj 2017 i Malmö
Jonas Himmelstrand ger studiedagen
"Att förstå och hantera aggressivitet"


12 juni 2017 i Stockholm
Jonas Himmelstrand ger studiedagen
"Att disciplinera utan disciplin"


16 juni 2017 i Luleå
Jonas Himmelstrand ger studiedagen
"Att disciplinera utan disciplin"


19 juni 2017 i Kiruna
Jonas Himmelstrand ger studiedagen
"Att disciplinera utan disciplin"


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –