leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – med svensk handledning

Empatins & medkänslans naturliga rötter

NÄSTA KURSTILLFÄLLE – 4 juli 2024 – Sommarkurs – Anmälan här!
(engelsk originaltitel: The Natural Roots of Empathy)

Empati och medkänsla är en central del i att vara människa. Men dagens studier visar att empatisk förmåga är på nedgång, åtminstone hos barn och unga. Samtidigt finns en kontrovers rörande vad som ger empati, vilket beror på okunskap om empatins ursprung. Syftet med denna korta distanskurs är synliggöra medkänslans naturliga rötter.

Vi vill att våra barn ska vara vänliga, hänsynsfulla, och lyhörda för andras behov, likväl som sina egna. Men hur kommer vi dit? Genom att inpränta värderingar? Träna sociala färdigheter? Öva på känsloreglering? Belöna goda handlingar? Kan man undervisas i empati, eller är det något som mognar fram? Vad behöver föräldrar, pedagoger och lärare behöver göra? Finns det risker att undvika? Kan man tidigt upptäcka barn riskzonen att inte utveckla empati? Dr Neufelds anknytningsbaserade utvecklingsorienterade synsätt har svar på dessa frågor.

Vi kan inte lösa ett problem som vi inte förstår. Empati, visar det sig, är inte en förmåga som kan läras ut, inpräntas, öva eller tränas på. Att belöna empatiskt beteende riskerar leda till icke.

Den goda nyheten är att utvecklingen av empati är både naturlig och spontan förutsatt rätt utvecklingsmässiga förutsättningar. Den här kursen handlar om förstå hur empati utvecklas och hur vi skapar de förutsättningar som får empati att naturligt växa fram.

Förutom fyra timmar föredrag med dr Neufeld på engelska erbjuder distanskursen fem timmar handledning i grupp på svenska.

Distanskursen Empatins & medkänslans naturliga rötter består av:

  • Fyra timmar videoföredrag med dr Gordon Neufeld på engelska.
  • Studiematerial med åhörarkopior av föredragens keynote-bilder.
  • Fem 60 minuters handledningsessioner på svenska via Zoom.
  • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och dess rika innehåll.
  • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

Videoföredragen är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Kursen är relevant för alla med ansvar för barn och unga i någon form, men kanske särskilt för lärare och elevvårdare inom skolan, samt givetvis föräldrar.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Varje vecka ser deltagarna på egen hand på nätet ett en-timmes videoföredrag med dr Neufeld på engelska, och kan ställa frågor och delge reflektioner på svenska i diskussionforumet på nätet på Neufeld Campus Sverige.
Innehållet diskuteras sedan på svenska genom videokonferens en gång i veckan under ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs på plattformen Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone överallt där det finns internetanslutning.

OBS! Alla handledningssessioner spelas in i syfte att kunna ses senare av de deltagare som av någon anledning inte kan delta i en handledningsession.

KURSINNEHÅLL – DE FEM SESSIONERNA:

  • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs).
  • Session 1: Två perspektiv på empatin – i samhället och hos barnet.
  • Session 2: Hur empatins djupaste rötter hittas i anknytningen.
  • Session 3: Emotionernas och känslornas roll i empati och medkänsla.
  • Session 4: Hur upptäcka brist på empati – och vad göra åt det – i skolan, klassrummen och hemmen.

Alla virtuella sammankomster äger rum torsdagar kl. 19.00-20.00 med start 4 juli 2024.

ANMÄLAN – klicka här

Sommarpris: 985 kr inkl. moms för privatpersoner, 990 kr exkl. moms för organisationer och företag. (Ordinarie pris: 1195 kr resp. 1200 kr.)
Kursstart: Torsdag den 4 juli 2024 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter ytterligare fyra sammankomster på torsdagar samma tid med sista sessionen den 1 augusti 2024.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 4 juli 2024
 


På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en mycket utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –