leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Svenska Neufeld-institutets studiedag – nu i den

Över tusen svenskar har lärt sig bättre förstå dagens skolelever genom dr Gordon Neufeld. Ännu fler har sett honom på UR Kunskapskanalen. Hundratals har deltagit hans mest populära studiedagar på svenska – nu presenteras ett nytt tema i :

Känslornas roll jonas himmelstrand
– i lärande och beteende

(seminariet är en svensk översättning av
dr Neufelds studiedag "Heart Matters – the science of emotion")

Seminarieledare: Jonas Himmelstrand
Svenska Neufeld-institutet

Heldagsseminarium,
, kl. -,
,
i .

Gå direkt till anmälningssidan

Om studiedagen:
Vi får alltmer kunskap om våra emotioners avgörande påverkan på lärande, beteende och utveckling hos inte minst barn och unga.

Först fick vi begrepp som emotionell intelligens och socio-emotionellt lärande men sedan dess har kunskapen djupnat. Idag vet vi att våra känslor har en avgörande inverkan på lek, hjärnans utveckling, disciplin, oro och ångest, mognad, beteende, uppmärksamhet, psykisk ohälsa, lärbarhet och mycket mera. Våra känslor är på många sätt "elefanten i rummet" som figurerar i varje utmaning hos våra barn och unga, vilket vi ännu inte alltid insett och tagit de fulla konsekvenserna av.

Jonas Himmelstrand presenterar på denna studiedag signerad dr Neufeld hur dagens kunskap om känslor handlar om tre grundläggande lagar, lagar som starkt påverkar barns och ungas utveckling, i förskolan, skolan, familjen, samhället och överhuvudtaget i alla relationer till barn och unga.

Här är några av de teman som berörs under studiedagen:

  • Våra emotioners olika naturliga uttryck.
  • Hur våra emotioner hindras från att komma till uttryck.
  • Känslor, och konsekvenser av sårade känslor.
  • Hur känslor förhåller sig till balans, självkontroll och hänsyn.
  • Fem steg till emotionell hälsa och mognad.
  • Hur man behandlar emotionella problem.

Studiedagen vänder sig till alla med ansvar för barn och unga oavsett åldrar: lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolledare, förskollärare, fritidspedagoger, idrottsledare, politiker och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor, samt givetvis i allra högsta grad – föräldrar och vårdnadshavare.

Läs en recension av dr Neufelds dvd, Heart Matters - the science of emotion, här.

Om seminarieledaren Jonas Himmelstrand:
Jonas är en välkänd utbildare på svenska skolor och arbetsplatser sedan 35 år tillbaka. Han arrangerade dr Neufelds första Sverige-besök 2009. Framgången ledde till att Jonas grundade det Svenska Neufeld-institutet och att dr Neufeld nu besökt Sverige nio gånger. Jonas gav 2007 ut boken Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige vilken ledde till en rad internationella föreläsningsuppdrag bl.a. i EU-projektet Familyplatform, i Förenta Nationerna och i de svenska, irländska, brittiska och tjeckiska parlamenten. Jonas har tre barn och bor idag på Åland.

Om dr Gordon Neufeld:
Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd författare och utvecklingspsykolog med 35 års erfarenhet av barn, unga och familjer i hem, skola och kriminalvård. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens utmaningar hos barn och unga, såsom svag studiemotivation, uppmärksamhetsproblem, dålig impulskontroll, ökande aggressivitet och svårbemästrad mobbning. Hans modell är en syntes av klassisk utvecklingspsykologi, anknytningsteori, modern neurovetenskap, samt 35-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.

VagataplatssmallDr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till femton språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Beställ hos exempelvis Bokus eller Adlibris.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas av tiotusentals deltagare runt om i världen:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av
Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade
mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

neufeldkursimg0043

Anmälan till studiedagen ""
i den

Priset är :- kr exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra. Fler än tio deltagare på samma faktura får grupprabatt.

Studiedagen ges den kl. -,
på .
Studiedagen ges helt på svenska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –