leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds fördjupningskurs på distans

Att förstå hyperkänslighet

FÖRSTA KURSTILLFÄLLET start den 8 september 2021 – Anmälan här!

Dr Neufeld ger på denna distanskurs ett nytt perspektiv rörande orsakerna och konsekvenserna av en sensorisk överbelastning i hjärnan, och rollen detta spelar för barn i autismspektrumet, för särbegåvade barn och barn med vissa uppmärksamhetsproblem. Genom att förstå det underliggande neurologiska tillståndet kan vi sluta bekämpa symptomen och istället skapa förutsättningar för utveckling och mognad och därmed minimera dysfunktionen. Implikationerna för behandlingen av dessa barn och resultaten är betydande.

(Kursens engelska namn är Making Sense of Hypersensitivity.)

Distansutbildningen Att förstå hyperkänslighet består av:

 • Tillgång till 4 timmar videomaterial med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • Sex en-timmes handledningsessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor.
 • Ett års tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus och dess resurser.

MÅLGRUPP

It is hard to think of anyone for whom this course would not be suitable. Everyone in today’s world knows someone who demonstrates the signs of hypersensitivity in one way or another, but few will appreciate the meaning of what they are observing. We cannot effectively address a problem we do not understand. This course will have special relevance for parents, grandparents, teachers and therapists of the hypersensitive, as well as to those who suspect that hypersensitivity might be the explanation for their very own baffling experiences.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Neufelds videoföredrag, studiehandledningen och diskussionsforumen. För att öka den praktiska förståelsen ingår sex veckovisa handledningssessioner på svenska via videokonferens. Videokonferenserna genomförs på plattformen Zoom och kan nås på såväl dator som padda och smartphone.

KURSINNEHÅLL:

 • Session 0: Introduktion (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Hyperkänslighet som ett problem med sensoriska filter
 • Session 2: Hyperkänslighet, sårbarhet och emotionella försvar
 • Session 3: Hyperkänslighet, fruktlöshet och aggression
 • Session 4: Hyperkänslighet, anknytning och äkta lek.
 • Session 5: Sammanfattande frågor och slutsatser

Videoföredragen ges av dr Neufeld på engelska och ses på nätet. Handledningssessionerna ges av Jonas Himmelstrand på svenska via Zoom.

På Neufeld-institutets engelska hemsida finns innehållet beskrivet i detalj, läs mer HÄR. På nätet finns även ett videoföredrag som introducerar begreppet, se HÄR.

Nästa kurstillfälle – 8 september 2021 – ANMÄLAN HÄR!

Första kurstillfället startar onsdag den 8 september 2021 kl. 20.00-21.00 med handledning i varje vecka onsdagar samma tid med sista sessionen den 13 oktober 2021.

KOSTNAD

För privatpersoner 1295 kr inklusive moms, för företag och organisationer 1300 kr exklusive moms.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –