leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distansutbildning

Intensive I – Att förstå barn och unga

NYTT KURSTILLFÄLLE start den 8 januari 2017 – Anmälan här!

Distansutbildningen Intensive I - Att förstå barn och unga är Neufeld-institutets grundkurs i det anknytningsbaserade utvecklingorienterande paradigmet. Tre nyckelbegrepp för förståelsen av barns och ungas utveckling presenteras: mognad, sårbarhet och anknytning. Dessa begrepp formar en tredimensionell bild där man lätt kan se var ett barn eller en ungdom befinner sig utvecklingsmässigt och vad som behövs för att hjälpa dem utvecklas vidare. Dessutom förklarar utbildningen typiska problem hos dagens unga och hur man kan arbeta med barn och unga som fastnat i sin utveckling.

Distansutbildningen Intensive I - Att förstå barn och unga består av:

  • Tillgång till 20 timmars videoföredrag med dr Neufeld på engelska
  • Studiematerial med handouts av powerpoint-bilder på engelska
  • Tillgång till Neufeldinstitututets virtuella Campus under ett år.
  • 22 en-timmes handledningssessioner via videokonferens på svenska med Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand.
  • En slutuppgift som godkänd ger diplom för genomgången och godkänd kurs.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till alla med ansvar för barns och ungas utveckling: lärare, förskollärare, barnskötare, speciallärare, elevvårdspersonal, skolpsykologer, idrottsledare, föräldrautbildare samt givetvis alla föräldrar.

UTBILDNINGENS GRUNDTEMAN

Mognadsfaktorn: Varför de omogna barnen har svårare är lära och har fler problembeteenden? En genomgång av de tre naturliga processer genom vilka barn växer och mogna, och de problem som uppstår när dessa processer hindras.

Sårbarhetsfaktorn: Varför vissa barn fastnar i sin utveckling. En analys som visar känslornas centrala del i mognadsprocessen samt hur hjärnan försvarar sig mot en sårbarhet för tung att bära och de konskvenser som följer.

Anknytningsfaktorn: Varför de omogna barnen behöver knyta an till de som ansvarar för dem. En introduktion till den mest kraftfulla mänskliga drivkraften, som ofta är osynliggjord eller förvrängd genom en flykt från sårbarhet och känslighet.

Typiska problem hos barn och unga: En kort utvecklingsbaserad analys. Några av de vanligaste problemen hos barn och unga som separation, dominans, mobbning, och motvilja presenteras i förhållande till mognad, sårbarhet och anknytning.

Att arbeta med barn och unga som fastnat i sin utveckling: Ett förhållningssätt i tre steg. Även om den omedelbara utmaningen är att hantera de observerbara problemen så är det långsiktiga målet att hjälp barnet mogna med de naturliga mognadsprocesserna.

GENOMFÖRANDE

Självstudier av videomaterialet: Kursdeltagarna studerar videomaterialet självständigt på tider de själva väljer. En timme video att studera inför handledningsträffen varje vecka, i huvudsak söndagkvällar kl. 18.30-19.30.

Handledning och gruppdiskussion: Distansutbildningen ger 22 handledningsträffar på svenska genom videokonferens. Studiehandledningen förbereder deltagarna för handledningsträffarna där frågor kan ställas och diskuteras utifrån svensk verklighet. Handledningen leds av Jonas Himmelstrand.

KURSPLAN

Kursdeltagarna genomför självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds föredrag på Neufeld Virtual Campus på Internet och genom studiehandledningen. Vi har sammanlagt 22 sammankomster genom videokonferens för diskussion om de olika momenten med en veckas mellanrum. För att delta i videokonfersen behövs dator, internetuppkoppling, webbläsare, webbkamera och headset. Räkna med en timme per videokonferens.

Session 0 - Introduction
Session 1 - Distinctives of this Approach
Session 2 - The Maturation Factor
Session 3 - The Emergent Process
Session 4 - The Adaptive Process
Session 5 - Adaptation, Aggression and Discipline
Session 6 - The Integrative Process
Session 7 - The Tempering Effect
Session 8 - The Vulnerability Factor
Session 9 - Vulnerability and Maturation
Session 10 - The Attachment Factor
Session 11 - How Children are Meant to Attach
Session 12 - How Attachment Empowers
Session 13 - The Alpha Dynamic
Session 14 - Shyness and Detachment
Session 15 - Attachment and Maturation
Session 16 - Collecting our Children
Session 17 - Bridging and Matchmaking
Session 18 - Compensating for Stuckness
Session 19 - Softening the Defenses
Session 20 - Priming the Maturing Processes
Session 21 - Completion Assignments and Course Feedback

Handledare: Jonas Himmelstrand, regionansvarig för Svenska Neufeld-institutet

DATUM och TIDER för kursen som börjar 8 januari 2017

Första handledningsträffen - session 0 - sker söndag den 8 januari 2017, kl 18.30-19.30. Inga förberedelser krävs för denna första session. Därefter ges de återstående 21 handledningsträffarna söndagar kl. 18.30-19.30 i huvudsak varje vecka. Kursen beräknas avslutad innan midsommar. Schemat kan komma att justeras av under kursen.

SLUTINTYG och FORTSATTA STUDIER

Utbildningen avslutas med en skriftlig uppgift som godkänd ger ett slutdiplom. Detta intyg möjliggör att fortsätta studera Intensive II. Den som gått godkänd Intensive II kan ansöka om att delta i Advanced Courses vilket är en fördjupande utbildning som dock ej ger certifiering att handleda. Den som har gått en godkänd Intensive II på svenska kan ansöka om Facilitator Training som ger cerfiering att handleda vissa online-kurser. Bägge utbildningarna är två-åriga och går på distans. Läs mer HÄR.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE – börjar 8 januari 2017 – Anmälan här!

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –