leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Svensk preminär för dr Gordon Neufelds nya fördjupningskurs om lek, anknytning och emotioner

The Play Intensive

kurserna Play & Attachment och Play & Emotion som en Intensive-kurs

FÖRSTA KURSTILLFÄLLET start den 17 juni 2020 – Anmälan här!

Dr Neufeld berättar utifrån sin 40-åriga erfarenhet: “Om någon skulle fråga mig efter de mest fundamentala drivkrafterna i utveckling av mänsklig potential, så skulle jag utan tvekan svara: relationer, emotioner och lek. Ändå är dessa de mest osynliggjorda och missförstådda av alla mänskliga drivkrafter.”

The Play Intensive består av två kurser, Play & Attachment (6 timmar) och Play & Emotion (8 timmar). Det är i dynamiken mellan dem som nyckeln finns till hur mänsklig potential utvecklas hos såväl vuxna som barn och unga.

Play & Emotion behandlar vikten av att skapa “lekplatser” för grundemotionerna frustration, alarm, intensifierat sökande, liksom för alfa instinkterna. Kursen ger exempel på lek med masker, ord, roller, monster, leksaker, musik, och röster, samt lek med separation och död. Kursen behandlar lek och emotioner i terapi, konst, lärande, kreativitet, humor (inklusiv svart humor), drama och vardagsliv. Skillnaderna mellan framåtskridande lek, uttryckande lek och social lek klargörs. Förhoppningsvis upptäcker vi vuxna hur vi kan nära lekfullhet och skapa utrymme för en dans mellan och lek och emotioner.

Distansutbildningen The Play Intensive består av:

 • Tillgång till 14 timmar nytt videomaterial med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • 16 en-timmes handledningssessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med föredragens keynote-bilder.
 • Tillgång till Neufeld Virtual Campus och dess resurser under ett år.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Intensive II - Separationskomplexet
Grundkurs om lek (Play 101)
Känslornas roll (The Science of Emotion).

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till alla som vill fördjupa sig i de viktigaste begreppen i mänsklig potential: Anknytning, lek och emotioner. Kursen är ett centralt komplement till alla tidigare Neufeld-kurser och kommer alla intresserade många aha-upplevelser och fördjupad förståelse av tidigare distanskurser.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds videoföredrag. Dessutom ingår 16 veckovisa videokonferenser för diskussion på svenska av kursmaterialet. För att delta i videokonferensen behövs dator, internetuppkoppling, webbläsare, webbkamera och headset, eller en smartphone eller iPad med gratisprogrammet Adobe Connect.

KURSINNEHÅLL:

Play & Attachment

 • Session 1: How ATTACHMENT serves play
 • Session 2: How PLAY serves attachment
 • Session 3: Play and the SIX WAYS of attaching
 • Session 4: Play and the HIERARCHICAL attachment instincts:
  alpha and dependence
 • Session 5: Play and the PROTECTIVE attachment instincts:
  counterwill and shyness
 • Session 6: Creating a CULTURE of attachment-serving play

Play & Emotion

 • Session 7: How play serves emotion: an OVERVIEW
 • Session 8: Where play serves emotion: the PLAYGROUNDS
 • Session 9: How play serves FRUSTRATION & PROBLEM SOLVING
 • Session 10: How play serves the ALARM system
 • Session 11: How play serves SEEKING and IDENTITY formation
 • Session 12: How play serves RESILIENCE and ADAPTATION
 • Session 13: How play helps to FACE SEPARATION
 • Session 14: How play serves SELF-REALIZATION

Handledningssessionerna leds av Jonas Himmelstrand vid Svenska Neufeld-institutet.

På Neufeld-institutets engelska hemsida finns innehållet beskrivet i detalj, läs mer HÄR (Play & Attachment) och HÄR (Play & Emotion). Dessa bägge kurser utgör tillsammans The Play Intensive.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Nästa kurstillfälle startar onsdag den 17 juni 2020 kl. 20.00-21.00 med handleding i varje vecka onsdagar samma tid med sista sessionen den 30 september 2020. Mer information skickas ut till alla som genomgått Intensive II, Känslornas roll (The Science of Emotion) och Grundkurs om lek (Play 101).

KOSTNAD

För privatpersoner 4369 kr inklusive moms, för företag och organisationer 4370 kr exklusive moms.

ANMÄLAN HÄR! – Nästa kurstillfälle börjar den 17 juni 2020.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –