leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – med svensk handledning

Att hålla barn trygga i en sårande omvärld

NÄSTA KURSTILLFÄLLE – 16 maj 2024 – Anmälan här!
(engelsk originaltitel: Keeping Children Safe in a Wounding World)

Många barn och unga drabbas av stressande situationer i skolan, bland kompisar och i samhället. I media läser vi om effekterna i form av mild psykisk ohälsa, bristande studiemotivation, och oordning i klassrummen. Många unga utsetts för mer stress och sårande upplevelser än de har förmåga att hantera. Alltför ofta s upplever såväl föräldrar som skola sig maktlösa i att minska de sårande upplevelserna. Hur ska vi kunna hålla våra barn trygga i denna vardag? Om vi inte kan förändra omvärlden, kan vi istället hålla barn och unga trygga på andra sätt? Hur detta göra beskriver dr Neufeld på denna distanskurs.

Vi kan inte lösa ett problem vi inte förstår och där våra hittillsvarande lösningar visat sig otillräckliga. Men med dagens kunskap om emotioner, anknytning och om effekterna av sårande upplevelser och dess helande finner vi utvägar, utvägar som kan te sig överraskande, men väl underbyggda med kunskap.

Förutom nära fem timmar föredrag med dr Neufeld på engelska erbjuder distanskursen fem timmar handledning i grupp på svenska.

Distanskursen Att hålla barn trygga i en sårande omvärld består av:

  • Fyra ca 75 minuters videoföredrag med dr Gordon Neufeld på engelska.
  • Studiematerial med åhörarkopior av föredragens keynote-bilder.
  • Fem 60 minuters handledningsessioner på svenska via Zoom.
  • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och dess rika innehåll.
  • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

Videoföredragen är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Kursen lika relevant för lärare och elevvårdspersonal som för föräldrar, samt givetvis beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor. Kursen kan utgöra en gemensam grund för hem och skola att mötas i sin gemensamma strävan, att hjälpa våra barn och unga att växa till sin fulla potential.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Varje vecka ser deltagarna på egen hand på nätet ett cirka 75 minuter långt videoföredrag med dr Neufeld på engelska, och kan ställa frågor och reflektera på svenska i diskussionforumet på nätet på Neufeld Campus Sverige.
Innehållet diskuteras sedan på svenska genom videokonferens en gång i veckan under ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs på plattformen Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone överallt där det finns internetanslutning.

OBS! Alla handledningssessioner spelas in i syfte att kunna ses senare av de deltagare som av någon anledning inte kan delta i en handledningsession.

KURSINNEHÅLL – DE FEM SESSIONERNA:

  • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs).
  • Session 1: Hur alla sårande upplevelser har sin grund i anknytningen.
  • Session 2: Hur smärta och att bli sårad är en funktion av känslor.
  • Session 3: Hur en anknytningssköld och en känslornas fristad ger trygghet.
  • Session 4: En jämförelse mellan olika synsätt och deras effektivitet i att hålla barn trygga i en sårande omvärld.

Alla virtuella sammankomster äger rum torsdagar kl. 19.00-20.00 med start 16 maj 2024.

ANMÄLAN – klicka här

Sommarpris: 985 kr inkl. moms för privatpersoner, 990 kr exkl. moms för organisationer och företag. (Ordinarie pris: 1195 kr resp. 1200 kr.)
Kursstart: Torsdag den 16 maj 2024 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter ytterligare fyra sammankomster på torsdagar samma tid med sista sessionen den 13 juni 2024.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 16 maj 2024
 


På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en mycket utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –