leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds fördjupningskurs på distans

Intensive II – Separationskomplexet

NYTT KURSTILLFÄLLE start den 23 augusti 2020 – Anmälan här!

Genom att bygga vidare på grunderna i Intensive One visar denna kurs på de påtagliga effekterna av separation på ett barns beteende, lärande och personlighet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt problem med aggressivitet, motvilja, mobbning, ouppmärksamhet, impulskontroll, oro och ångest, alarm, alfa-problem, och olika former av emotionella försvarsreaktioner.

Distansutbildningen Intensive II - Separationskomplexet består av:

 • Tillgång till 15 timmar videomaterial med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • 17 en-timmes handledningssessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor.
 • Ett års tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus och dess resurser.
 • En slutuppgift med möjlighet till återkoppling.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till samma målgrupp som Intensive One vilken även är ett förkunskapskrav för Intensive II.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds videoföredrag, studiehandledningen och studiematerialet. Dessutom ingår 17 veckovisa videokonferenser för diskussion på svenska av kursmaterialet. För att delta i videokonferensen behövs dator, internetuppkoppling, webbläsare, webbkamera och headset, eller en smartphone eller iPad med gratisprogrammet Adobe Connect.

KURSINNEHÅLL:

 • Introduction –The Separation Complex; Facing Separation
 • Pursuit in the Face of Separation; Making Sense of Alarm; A Working Alarm System
 • Anxiety Problems Part I; Anxiety Problems Part II; Agitation and Adrenalin-based Alarm Problems
 • Addressing Separation; Attention Problems
 • Making Sense of Aggression; Addressing Aggression Part I; Addressing Aggression Part II
 • The Alpha Complex and the Bully Instinct; The Causes and Consequences of Being Alpha
 • Addressing Alpha Problems; Defensive Detachment; Making Sense of Counterwill
 • Reading Counterwill; Addressing Counterwill & Sammanfattning inför slutuppgiften.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ledare för Svenska Neufeld-institutet.

På Neufeld-institutets engelska hemsida finns innehållet beskrivet i detalj, läs mer HÄR.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Nästa kurstillfälle börjar söndag den 23 augusti 2020 kl. 17.00-18.00 med handledning i varje vecka söndagar samma tid med sista sessionen den 13 december 2020. Mer information skickas ut till alla som genomgått Intensive One.

KOSTNAD

För privatpersoner 5395 kr inklusive moms, för företag och organisationer 5400 kr exklusive moms.

SLUTINTYG och FORTSATTA STUDIER

Distanskursen Intensive II avslutas med en skriftlig uppgift som hjälp för att integrera förståelsen av materialet. Återkoppling på slutuppgiften kan fås. Den som genomgått Intensive II har möjlighet att gå Intensive III - Becoming Attached och tillsammans med andra kurser även The Play Intensive och Making Sense of Therapy.

ANMÄLAN HÄR – Nästa kurstillfälle börjar den 23 augusti 2020.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –