leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds uppskattade distanskurs för föräldrar
– nu börjar ett nytt tillfälle av del 2 för alla deltagare som fullföljt del 1.
- OBS! nu med både svensk textning och svensk handledning

Att hjälpa barn växa och mogna

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 21 mars 2023 – Anmälan här!

Att hjälpa barn växa och mogna (Helping Children Grow Up) är den andra kursen i en serie av tre åtta-timmars kurser med samlingsnamnet Våga vara förälder (Power to Parent).

Denna andra delkurs handlar om hur föräldrar, och andra vuxna ansvariga för barn och unga, kan hjälpa barnen att växa och mogna till sin fulla mänskliga potential. Hur kan stödja våra barn och ta bort hindren för dem att utvecklas till sina egna självständiga personer? Delkursen bygger vidare på den första delkursen Den Livsviktiga Anknytningen nu med fokus på barns och ungas mognadsprocess under de så viktiga barn- och ungdomsåren.

Kursen Våga vara förälder med dess tre delkurser studeras av föräldrar världen över. Gå kursen hemma på distans via nätet genom video och videokonferens.

Distanskursen Att hjälpa barn växa och mogna ger följande:

  • Åtta timmars video föredrag med dr Neufeld via internet med svensk text.
  • Studiematerial med åhörarkopior av keynote-bilder med svensk text.
  • Tillgång till The Neufeld Institute Virtual Campus under ett år.
  • Tillgång till annat resursmaterial och inspelningar med dr Neufeld.
  • Tio 60 minuters sessioner med handledning via videokonferens med Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand.

Kursdeltagarna ser på en timmes videoföredrag i veckan som självstudier. Innehållet diskuteras sedan under en 60 minuter lång handledningssession tisdagkvällar kl. 20.30 – 21.30. Kursen är upplagd på samma sätt som Den livsviktiga anknytningen.

Videomaterialet är på engelska men all handledning sker på svenska precis som under distanskursen Den Livsviktiga Anknytningen.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig framförallt till föräldrar, men ger mycket även till andra med ansvar för barns och ungas utveckling: lärare, förskollärare, barnskötare, speciallärare, skolsköterskor, elevvårdspersonal, skolpsykologer, idrottsledare och föräldrautbildare.

FÖRKUNSKAPSKRAV

OBS! Denna andra delkurs Att hjälpa barn växa och mogna förutsätter att man gått den första delkursen Den livsviktiga anknytningen.

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1695 kr inklusive moms för privatpersoner. 1700 kr exklusive moms för företag, förvaltningar och organisationer.
Kursstart: Tisdag den 21 mars 2023 med en första virtuell träff och därefter nio tisdagar kl. 20.30 – 21.30 varje vecka med avslutning den 23 maj 2023.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Kursplan – Aktuell kursstart, 21 mars 2023

Sammankomst 0: Introduktion – Att hjälpa barn växa och mogna
Sammankomst 1: Föräldrar och mognadens mirakel
Sammankomst 2: Hur vi kan ge barnen den vila de behöver för att växa
Sammankomst 3: Nycklarna till självständighet och ansvar
Sammankomst 4: Att hjälpa ett barn bli sin egen person
Sammankomst 5: Nycklarna till motståndskraft, resurser och återhämtning
Sammankomst 6: Hur få barn att acceptera gränser och omständigheter
Sammankomst 7: Nycklar till emotionell och social mognad
Sammankomst 8: Hur hjälpa barn få självkontroll och social medvetenhet
Sammankomst 9: Sammanfattning av kursen

Mellan varje virtuellt möte gör deltagarna självstudier utifrån videomaterialet.

Kursinnehåll – utförligare beskrivning

Här finns det fullständiga kursinnehållet beskrivet på engelska:

Varmt välkommen till distanskursen Att hjälpa barn växa och mogna!
 


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –