leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

item2Om det neufeldska synsättet

Dr Neufelds bidrag till förståelsen av barn och unga är en metateori för mänsklig utveckling framtagen genom att sätta samman den samlade utvecklingskunskapen tills en enhetlig bild framträtt. Hans allomfattande model har vuxit fram ur många års syntes av både klinisk psykologisk erfarenhet och litteraturstudier i utvecklingsvetenskap. Resultatet är en integrerad utvecklingsmodell med rötter i djuppsykologin, en grund i utvecklingspsykologin, mättad med anknytningsteori, i överensstämmelse med modern neurobiologi och finslipad av 40 års erfarenhet som klinisk psykolog, som förälder och genom personlig reflektion.

I en värld av fragmenterad kunskap, esoterisk terminologi, strategier som tappat kontakten med sina filosofiska förtöjningar, och ett förhållningssätt av typ smörgåsbord för behandling, så är dr Neufelds synsätt synnerligen uppfriskande.

Dr Neufelds modell, med sin fokus på förståelse, erbjuder starkt alternativ både till den kognitiva beteendepsykologin och till det medicinska diagnos-synsättet när det gäller barn och unga. Dr Neufelds synsätt har tydliga och praktiska konsekvenser både för förståelse och behandling oavsett inom vilket område man kommer i kontakt med barn och unga – som förälder, förskollärare, lärare, skolledare, elevvårdspersonal, socialarbetare eller politisk beslutsfattare.

Det neufeldska synsättet är ett paradigmskifte i förståelsen av barn och unga som kommer att få betydande konsekvenser i hur vi ser på föräldraskap, förskola, skola, utbildning och socialtjänst idag och för lång tid framöver.

Om The Neufeld Institute, Kanada

• Om dr Gordon Neufeld

• Om Jonas Himmelstrand

internationellawebsidor

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

LÄS MER OM OSS