leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Om The Neufeld Institute i Vancouver, Kanada

The Neufeld Institute erbjuder utbildning till vuxna med ansvar för barn och unga i den anknytningsbaserade utvecklingsmodellen skapad av psykologen dr Gordon Neufeld. Utbildningarna angår i hög grad föräldrar, fosterföräldrar, lärare, förskolepersonal, elevvårdspersonal och socialtjänst och erbjuds idag på åtta olika språk i mer än dussintalet länder. Utbildningen erbjuds via anpassade studieprogram samt genom föredrag, studiedagar, seminarier och kurser, inklusive distanskurser genom video och dvd-kurser för självstudier.

En utvecklingsorienterad syn på barns och ungas växande
The Neufeld Institute arbetar för att hjälpa föräldrar att hitta tillbaka till sina naturliga instinkter av ansvar för sina barn. Institutets mission är att genom utvecklingsvetenskapen hjälpa föräldrar och lärare hitta varandra och återupptäcka sin naturliga intuition visavi sina barn och elever. Allt arbete bygger på insikten att sammanhanget för att fostra barn ligger i anknytningen till de vuxna som har ansvar för dem. Även om fokus ligger på prevention så går paradigmet också att tillämpa på de mest störda barn och unga i de svåraste av situationer.

Global räckvidd
Även om The Neufeld Institute har sitt fysiska huvudkontor i Vancouver på Kanadas västkust så har institutet en global närvaro genom modern internet-teknologi för utbildning och kommunikation. Sådeles är det genom videokonferensteknologi möjligt för människor från hela världen att delta i seminarier från det kanadensiska huvudkontoret.

The Neufeld Institute har en pedagogisk ledningsgrupp – fakultet – med medlemmar från ett flertal länder och därmed kompetens att erbjuda institutets kurser på engelska, franska, tyska, spanska, hebreiska, ryska och svenska.

Grundande
The Neufeld Institute grundades 2006 som ett redskap för att på ett bredare sätt kunna förmedla de anknytningsbaserade utvecklingsparadigmet. Institutet var ett svar på en stigande efterfrågan från lärare, psykologer och andra att lära sig mer om synsättet. Sedan dess har institutet vuxit snabbt för att svara mot en ständigt stigande efterfrågan för föräldrautbildning, professionell utbildning och fortbildning. Ett internship-program skapades för att möjliggöra personlig handledning med dr Neufeld och ett ledarskap för dem som vill fördjupa sig i det neufeldska synsättet. De som har genomgått detta internship-program utgör idag The Neufeld Institute Faculty – institutets pedagogiska ledningsgrupp.

Fokus
The Neufeld Institute har ett grundläggande fokus: en förståelsebaserad föräldrautbildning; ett fortbildningsprogram för utbildare och professionella; ett utbildningsprogram för de som vill erbjuda Neufeld-baserade utbildningar; och ett program för professionella som vill erbjuda föräldrahandledning. Föräldrautbildningen baserar sig på videokurs serien Power to Parent samt kursen Making Sense of Adolescence. Fortbildningsprogrammet erbjuder mer än dussintalet kurser som alla ger grunderna i synsättet samt förklarar olika typer av vanliga utmaningar hos barn och unga idag. Utbildningsprogrammet är till för dem som vill bemästra paradigmet och förmedla det vidare på olika sätt.

Det virtuella campuset
Fortbildningsprogrammet och utbildningsprogrammet har sitt hem i ett virtuellt campus som skapats i detta syfte. Campuset gör det möjligt att stödja det växande antalet utbildare runt om i världen som undervisar i och praktiserar paradigmet. Campuset är tillgängligt i sju olika språk och hjälper oss att få en helhetsbild av vad som sker på olika platser runt jorden i det neufeldska synsättet.

Det finns även en forskningslinje som understödjer både fältstudier och universitetsforskning inspirerad av paradigmet.

Organisation
Kanadensiska The Neufeld Institute är en ideel organisation (non-profit organization) registrerad i delstaten British Columbia på Kanadas västkust under namnet Growth Concerns. Organisationen har en styrelse, Board of Directors, där dr Gordon Neufeld är grundare och verkställande direktör. Program och policy utarbetas av ett verkställande utskott inom fakulteten med fyra programansvariga. The Neufeld Institute har ett 20-tal fakultetsmedlemmar och över 100 personer som är auktoriserade att lära ut och/eller professionellt praktisera modellen. Som stöd för hela denna verksamhet finns fyra anställda, en kontorschef, ett team av professionella som konsulter och många volontärer.

Finansiering
Verksamheten finansieras i huvudsak från två källor: Institutet får inkomster från kurser och utbildning. Men detta räcker ännu inte för att stödja våra mer ambitiösa program. Därför är vi också beroende av donationer från individer med en passion för barn och övertygelsen att föräldrar som regel är ett barns bästa chans för att utvecklas till sin fulla potential. Institutet har också en lista på innovativa utåtriktade projekt som som väntar på en donation. De som är intresserade kan kontakta Svenska Neufeld-institutet för mer information.

Om det neufeldska synsättet

• Om dr Gordon Neufeld

• Om Jonas Himmelstrand

internationellawebsidor

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

LÄS MER OM OSS

Intfaculty2014IMG0771

The Neufeld Institute International Directors: Från vänster, Israel, Ryssland, Sverige, franskspråkiga Kanada, Tyskland och Mexiko.

Klicka nedan för webbsidorna för de olika internationella regionerna.