leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds fördjupande distansutbildning

Intensive One – Att förstå barn och unga

NYTT KURSTILLFÄLLE start den 25 augusti 2024 – Anmälan här!

Distansutbildningen Intensive One - Att förstå barn och unga är Neufeld-institutets grundkurs i det anknytningsbaserade utvecklingsorienterade paradigmet. Tre nyckelbegrepp för förståelsen av barns och ungas utveckling presenteras: mognad, sårbarhet och anknytning. Dessa begrepp formar en tredimensionell bild där man lätt kan se var ett barn eller en ungdom befinner sig utvecklingsmässigt och vad som behövs för att hjälpa dem utvecklas vidare. Dessutom förklarar utbildningen typiska problem hos dagens unga och hur man kan arbeta med barn och unga som fastnat i sin utveckling.

Distansutbildningen Intensive One - Att förstå barn och unga består av:

  • Tillgång till 20 timmars videoföredrag med dr Neufeld på engelska
  • Studiematerial med åhörarkopior med keynote-bilder på engelska
  • Tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus under ett år.
  • Svenskt diskussionforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
  • 22 en-timmes handledningssessioner via videokonferens på svenska med Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand.
  • En slutuppgift med möjlighet till återkoppling.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till alla med ansvar för barns och ungas utveckling: lärare, förskollärare, barnskötare, speciallärare, elevvårdspersonal, skolpsykologer, idrottsledare, föräldrautbildare, behandlingspedagoger, socialpedagoger, familjebehandlare, terapeuter, läkare och psykiatriker samt givetvis alla föräldrar.

UTBILDNINGENS GRUNDTEMAN

Mognadsfaktorn: Varför de omogna barnen har svårare är lära och har fler problembeteenden? En genomgång av de tre naturliga processer genom vilka barn växer och mogna, och de problem som uppstår när dessa processer hindras.

Sårbarhetsfaktorn: Varför vissa barn fastnar i sin utveckling. En analys som visar känslornas centrala del i mognadsprocessen samt hur hjärnan försvarar sig mot en sårbarhet för tung att bära och de konsekvenser som följer.

Anknytningsfaktorn: Varför de omogna barnen behöver knyta an till de som ansvarar för dem. En introduktion till den mest kraftfulla mänskliga drivkraften, som ofta är osynliggjord eller förvrängd genom en flykt från sårbarhet och känslighet.

Typiska problem hos barn och unga: En kort utvecklingsbaserad analys. Några av de vanligaste problemen hos barn och unga som separation, dominans, mobbning, och motvilja presenteras i förhållande till mognad, sårbarhet och anknytning.

Att arbeta med barn och unga som fastnat i sin utveckling:
Ett förhållningssätt i tre steg. Även om den omedelbara utmaningen är att hantera de observerbara problemen så är det långsiktiga målet att hjälp barnet mogna med de naturliga mognadsprocesserna.

GENOMFÖRANDE

Självstudier av videomaterialet: Kursdeltagarna studerar videomaterialet självständigt på tider de själva väljer. En timme video att studera inför handledningsträffen varje vecka.

Handledning och gruppdiskussion: Distansutbildningen ger 22 handledningsträffar på svenska genom videokonferens. Studiehandledningen förbereder deltagarna för handledningsträffarna där frågor kan ställas och diskuteras utifrån svensk verklighet. Handledningen leds av Jonas Himmelstrand. Frågor inför handledningsträffarna kan ställas i diskussionsforumet.

Handledning via videokonferens görs på plattformen Zoom. Handledningssessionerna kan därmed nås via dator, läsplatta eller smartphone överallt där det finns internetanslutning.

OBS! Alla handledningssessioner spelas in i syfte att kunna ses senare av de deltagare som av någon anledning inte kan delta i en handledningssession.

TEMAN FÖR HANDLEDNINGSSESSIONERNA

Session 0 - Introduktion
Session 1 - Distinctives of this Approach
Session 2 - The Maturation Factor
Session 3 - The Emergent Process
Session 4 - The Adaptive Process
Session 5 - Adaptation, Aggression and Discipline
Session 6 - The Integrative Process
Session 7 - The Tempering Effect
Session 8 - The Vulnerability Factor
Session 9 - Vulnerability and Maturation
Session 10 - The Attachment Factor
Session 11 - How Children are Meant to Attach
Session 12 - How Attachment Empowers
Session 13 - The Alpha Dynamic
Session 14 - Shyness and Detachment
Session 15 - Attachment and Maturation
Session 16 - Collecting our Children
Session 17 - Bridging and Matchmaking
Session 18 - Compensating for Stuckness
Session 19 - Softening the Defenses
Session 20 - Priming the Maturing Processes
Session 21 - Sammanfattning

ANMÄLAN för kursen som börjar 25 augusti 2024

Kursen börjar med den första handledningsträffen - session 0 - på söndag den 25 augusti 2024, kl. 17.30-18.30. Inga förberedelser krävs för denna första session. Därefter ges de återstående 21 handledningsträffarna i huvudsak söndagar kl. 17.30-18.30 varje vecka. Kursen avslutas söndagen den 9 februari 2025. Schemat kan komma att justeras av under kursen. Anmäl dig med vårt anmälningsformulär.

KOSTNAD

För privatpersoner 4945 kr inklusive moms,
för företag och organisationer 4950 kr exklusive moms.

SLUTINTYG och FORTSATTA STUDIER

I syfte att ge deltagarna en möjlighet att tillämpa sina kunskaper så kan kursen avslutas med en skriftlig uppgift för den som vill. Efter Intensive One finns möjlighet att fortsätta studera Intensive II – Separationskomplexet. Ett sådant kurstillfälle kommer att arrangeras efter denna Intensive One slutförts, i februari 2025. Den som genomgått Intensive II har möjlighet att gå Intensive III - Becoming Attached och tillsammans med kursen Känslornas roll och The Play Triology, även Making Sense of Therapy. Genomgången Intensive II ger även möjlighet att delta i gruppen som gör fallstudier utifrån det neufeldska paradigmet.

Nästa kurstillfälle börjar 25 augusti 2024 – Anmälan här!

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –