leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds uppskattade distanskurs för föräldrar – del 1
- OBS! Med både svensk textning och svensk handledning

Den Livsviktiga Anknytningen

NÄSTA KURSTILLFÄLLE – börjar 8 april 2024 – Anmälan här!

Den Livsviktiga Anknytningen (The Vital Connection) är den första i en serie om tre åtta-timmars kurser med samlingsnamnet Våga vara förälder – nu med svensk handledning. Det är en mycket uppskattad kurs av de svenska föräldrar som deltagit i kursen hittills. Kursen skiljer ut sig från andra genom att ge en genuin förståelse av barns och ungas utveckling där det praktiska agerandet ger sig närmast automatiskt.

Denna första delkurs fokuserar på den avgörande relationen barn-förälder. Föräldrar och professionella lär sig hur denna relation är ämnad att utvecklas, vad som kan gå fel, varför föräldrar måste betyda mer än kompisar, hur man bevarar anknytningen och mycket mera. Kursen hjälper föräldrar att återupptäcka sin naturliga intuition i föräldraskapet – en utmaning i det moderna samhället.

Kursen Våga vara förälder med dess tre delkurser studeras av föräldrar världen över. Den engelska titeln är Power to Parent. Man kan gå kursen hemma på distans via nätet genom video och videokonferens.

Distanskursen Den livsviktiga anknytningen ger följande:

  • Åtta timmars video föredrag med dr Neufeld med svensk text.
  • Tio 60 minuters handledningsessioner på svenska via videokonferens.
  • Studiematerial med åhörarkopior av keynote-bilder på svenska.
  • Svenskt diskussionsforum på Neufeldinstitutets virtuella Campus.
  • Rikt resursmaterial med dr Neufeld på engelska på på Campuset.

Kursen bygger delvis på självstudier. Varje vecka ser deltagarna på egen hand ett en timmes videoföredrag med dr Neufeld med svensk text, och skriver därefter frågor och reflektioner i diskussionforumet på nätet på Neufeld Campus Sverige. Innehållet diskuteras sedan under en 60 minuter lång handledningssession måndagkvällar kl. 19.00 – 20.00 med Jonas Himmelstrand.

Genom de svensktexade videoföredragen, den svenska studiehandledningen och den svenska handledningen ges distanskursen Den Livsviktiga Anknytningen nu helt på svenska.

OBS! Alla handledningssessioner spelas in i syfte att kunna ses senare av de deltagare som av någon anledning inte kan delta i en handledningsession.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig framförallt till föräldrar, men ger mycket även till andra med ansvar för barns och ungas utveckling: lärare, förskollärare, barnskötare, speciallärare, skolsköterskor, elevvårdspersonal, skolpsykologer, idrottsledare och föräldrautbildare.

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1695 kr inkl. moms för privatpersoner, 1700 kr exkl. moms för företag.
Kursstart: Måndag den 8 april 2024 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00 svensk tid. Därefter nio sammankomster i huvudsak måndagar kl. 19.00-20.00 svensk tid, sista sammankomsten 10 juni 2024.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Kursplan – Kursstart måndag den 8 april 2024

Sammankomst 0: Introduktion – Den livsviktiga anknytningen
Sammankomst 1: Den gömda kraften i föräldraskapet
Sammankomst 2: Anknytning – att knyta an
Sammankomst 3: Att ta vara på anknytningens kraft
Sammankomst 4: Utmaningen med konkurrerande anknytningar
Sammankomst 5: Att bevara och återställa anknytningen
Sammankomst 6: Att hantera aggressivitet
Sammankomst 7: Att hantera motvilja
Sammankomst 8: Hur disciplinera utan att äventyra relationen
Sammankomst 9: Sammanfattning

Här finns det fullständiga kursinnehållet beskrivet på engelska:

Varmt välkommen till distanskursen Den livsviktiga anknytningen!
 


Så här fungerar Neufeld-institutets distanskurser

Självstudier av videomaterial:
Kursdeltagarna studerar videomaterialet självständigt på tider som de själva väljer. Som regel en timme video att studera inför varje handledningsträff varje vecka.

Handledning och gruppdiskussion:
Distansutbildningen inkluderar handledningsträffar på svenska genom videokonferens. Kursens studiehandledning förbereder deltagarna för handledningsträffarna där frågor kan ställas och diskuteras utifrån svensk verklighet. Handledningen leds av en svensk fakultetsmedlem från the Neufeld Institute.

Utrustning för videokonferens
För videokonferenserna med Zoom behövs endast en dator med webbläsare eller smartphone eller läsplatta, samt en bredbandsanslutning och gärna ett headset (mikrofon och hörlur i ett set). Appen för Zoom kan laddas ner gratis för alla stora plattformar.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –