leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds uppskattade distanskurs för föräldrar
– detta är del 3 för alla deltagare som fullföljt del 1 och 2.
- OBS! Även denna kurs nu med svensk textning och svensk handledning

Vanliga utmaningar i föräldraskapet

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 22 mars 2023 – Anmälan här!

Vanliga utmaningar i föräldraskapet (Common Challenges) är den tredje delkursen i en serie av tre åtta-timmars kurser med samlingsnamnet Våga vara förälder (Power to Parent).

Denna tredje delkurs handlar om hur föräldrar, och andra vuxna ansvariga för barn och unga, kan hantera de vanliga utmaningar och problem som tid efter annan oundvikligen drabbar barn och unga på väg att utveckla sin fulla potential. Hur kan vi hitta trygga och effektiva sätt att bibehålla relationen med barnet även när problemen ter sig svårövervinnerliga? Med många praktiska exempel knyter delkursen ihop de första två delkurserna Den livsviktiga anknytningen och Att hjälpa barn växa och mogna.

Kursen Våga vara förälder med dess tre delkurser studeras av föräldrar världen över. Som vanligt kan du gå den sista delkursen hemma på distans via nätet genom video och videokonferens.

Distanskursen Vanliga utmaningar i föräldraskapet ger följande:

  • Åtta timmars video föredrag med dr Neufeld via internet på engelska
  • Studiematerial med handouts av keynote-bilder
  • Tillgång till The Neufeld Institute Virtual Campus under ett år
  • Tillgång till annat resursmaterial och inspelningar med dr Neufeld
  • Tio 60 minuters sessioner med handledning via videokonferens med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-insitutet.

Kursen är är upplagd på samma sätt som Den livsviktiga anknytningen och Att hjälpa barn växa och mogna. Kursdeltagarna ser på en timmes videoföredrag i veckan som självstudier. Innehållet diskuteras sedan under en 60 minuter lång handledningssession onsdagkvällar kl. 20.30 – 21.30.

Genom de svensktexade videoföredragen, den svenska studiehandledningen och den svenska handledningen ges distanskursen Vanliga utmaningar i föräldraskapet nu helt på svenska.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig framförallt till föräldrar, men har mycket att ge även till andra med ansvar för barns och ungas utveckling: lärare, förskollärare, barnskötare, speciallärare, skolsköterskor, elevvårdspersonal, skolpsykologer, idrottsledare och föräldrautbildare.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Denna tredje delkurs, Vanliga utmaningar i föräldraskapet, förutsätter att man gått de första två delkurserna Den livsviktiga anknytningen och Att hjälpa barn växa och mogna.

ANMÄLAN – klicka här!

Kostnad: 1695 kr inklusive moms för privatpersoner. 1700 kr exklusive moms för företag.
Kursstart: Onsdag den 22 mars 2023 med en 60 minuters orienterande session kl. 20.30 – 21.30 svensk tid. Därefter nio sammankomster i huvudsak onsdagar kl. 20.30 – 21.30 svensk tid med sista sessionen 24 maj 2023.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Kursplan – Aktuell kursstart, den 22 mars 2023

Sammankomst 0: Introduktion – Vanliga utmaningar i föräldraskapet
Sammankomst 1: Att tänka utvecklingsorienterat vid utmaningar
Sammankomst 2: Att se tidiga tecken på kommande problem
Sammankomst 3: Att leva med ett högkänsligt barn
Sammankomst 4: Hur man kan mjuka försvaren hos barnet
Sammankomst 5: Att kultivera tålighet och återhämtningsförmåga hos ett barn
Sammankomst 6: Att fostra ett alfa-barn
Sammankomst 7: Att disciplinera att barn som fastnat i utvecklingen.
Sammankomst 8: Att tillämpa det utvecklingsorienterade synsättet i praktiken
Sammankomst 9: Frågor, reflektion och sammanfattning av kursen

Kursinnehåll – utförligare beskrivning

Här finns det fullständiga kursinnehållet beskrivet på engelska:

Varmt välkommen till distanskursen Vanliga utmaningar i föräldraskapet!
 


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –